Heraanleg riolering en wegwerkzaamheden Grote Heide

PELT – In Pelt valt nogal eens wat te vieren. Zo is er sinds april 2022 in verschillende straten van de Grote Heide in totaal zo’n goeie 5,7 km aan nieuwe riolering en wegenis aangelegd. Omdat de werkzaamheden afgerond zijn werd door de gemeente aan alle betreffende bewoners vorige zondag een receptie aangeboden in de lokalen van NWC (kanoclub). De verschillende zones die aangepakt zijn waren de Tussenstraat, Weidestraat, Broeseinderdijk, Grote Heide, Roggestraat en Lommelsakker. Volgens de norm van de Europese wetgeving werd een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. De aansluitingen op de huizen is gemaakt via een gescheiden afwateringssysteem. In dit buitengebied wordt het water zoveel mogelijk afgeleid naar open grachten zodat het water niet wegloopt maar ter plaatse kan insijpelen.  Voor wat betreft de wegenis in het algemeen werd waar mogelijk betonverharding aangelegd. Zo was er bij de Kano een heraanleg van de parking met op het autoluwe weggedeelte hierlangs een vrijliggend fietspad als aanrijroute naar de fietssnelweg. Er werd ook een nieuwe verbindingsweg aangelegd tussen het kanaal bij NWC en de Hayenhoek waardoor voor het verkeer bij evenementen van de club een betere verkeersdoorstroming mogelijk is gemaakt. Voor wagens met een aanhanger met kano’s zou het anders moeilijk zijn om daar om te keren. Deze weg wordt dan ook alleen opengesteld op dat soort dagen. Het hele gebeuren heeft € 6.055.970,45 gekost en daarvan heeft Fluvius ongeveer de helft zijnde € 3.091.391,11 betaald. Tijdens de receptie sprak burgemeester Dennis Fransen een welkomstwoord voor de aanwezigen en heeft hij de nodige uitleg over de werkzaamheden gegeven. 

Door Ben Ieven