Stichting AED-Cranendonck

CRANENDONCK – In 2008 werd “Stichting AED-Cranendonck” officieel opgericht in de gemeente Cranendonck. Dit met het doel om bij het optreden van een hartstilstand zo snel mogelijk adequate hulp te kunnen verlenen. Tegelijkertijd werd aandacht geschonken aan het instrueren van hulpverleners die de defibrillator apparaten kunnen bedienen in geval dat wenselijk is. Ook moest natuurlijk gezocht worden naar voldoende financiële middelen om deze apparaten aan te kunnen schaffen. AED Cranendonck mocht zich gelukkig prijzen met de gift van 6 defibrillatoren door de “Cornelisstichting”. De stichting was opgericht na de sluiting van het “Wit-Gele Kruis Budel”,  die haar financiële potje kon schenken aan maatschappelijke doelen in de gemeente Cranendonck. Ook het “Rode Kruis Budel” had na een landelijke reorganisatie de mogelijkheid om het AED- initiatief te sponsoren en schonk de middelen voor aanschaf van 4 apparaten plus nog eens 4 apparaten door bedrijven. Daarmee was een snelle start geboren en kon AED Cranendonck zich op de doelstelling focussen. Vervolgens heeft men het aantal apparaten nog uit kunnen breiden naar 16 apparaten. Daarna zijn er vele particuliere initiatieven ontstaan voor aanschaf op eigen kosten, zodat nu in onze gemeente circa 60 apparaten beschikbaar zijn. Daarmee is het hele gebied redelijk afgedekt. AED Cranendonck is inmiddels 15 jaar verder en hebben ze, dankzij de vele vrijwillige hulpverleners al veel personen kunnen redden.

De kosten komen jaarlijks terug in de vorm van professioneel onderhoud, vervanging na 10 jaar gebruik, resetten van apparaten enz. De ondersteuning hiervoor krijgt de stichting via subsidie van de gemeente en particuliere sponsoren. Daarmee hebben ze zich tot op heden kunnen redden. Maar ook zij zien de kosten steeds verder stijgen, zeker in de afgelopen 2 jaar. Aanschaf van een nieuw apparaat, na 10 jaar in gebruik, is nu ongeveer 100% duurder geworden. AED Cranendonck wil het bestaan van defibrillatie-apparaten in de gemeente Cranendonck uiteraard continueren, maar dat dreigt financieel in de problemen te raken. Bent u inmiddels overtuigd van het belang van de stichting? Dan kan u hen ondersteunen met een eenmalige gift:  t.a.v. Stichting AED Cranendonck;  NL26 RABO 0136 1350.13 

Onze hartelijke dank.