Uitgezonderd aangelanden

PELT – Bij het fietspad naast de spoorweg tussen de Boelehoef en de Holenweg staat een nogal ongewoon verkeersbord met de tekst ‘uitgezonderd aangelanden’. 

Door Ben Ieven

Bij nader speurwerk blijkt dat een ‘aangelande’ de eigenaar of huurder is van een stuk grond dat langs dat fietspad ligt. Hierdoor mag iemand wel met zijn auto over het fietspad naar die eigendom rijden. Het bord onderscheidt zich van het bord met de tekst ‘uitgezonderd plaatselijk verkeer’ waarmee de bewoners van de betreffende weg of bezoekers van de bewoners er wel mogen rijden met een auto. Ook leveranciers voor de bewoners en bussen van de Lijn mogen er rijden. In Nederland wordt deze uitdrukking niet gebruikt. Daar noemt men het ‘bestemmingsverkeer’. De oude term ‘aangelande’ staat overigens niet in de wegcode. Het moet eerder gezocht worden in het Belgische juridische jargon. Een ‘aangelande’ is een persoon die een stuk land bezit dat aan een weg, dijk of rivier grenst. Er komt een nieuwe wegcode eind 2025 met aangepaste verkeersregels voor het hele land. Daar komt meer aandacht voor fietsers en voetgangers. Of het ‘aangelande’ bord dan nog blijft bestaan is niet bekend.