Betaalt de burgemeester HAC-Weekblad?

HAMONT-LO – Afgelopen dinsdag werden de beide klassen van leerjaar vier van basisschool Hamont-Lo wegwijs gemaakt in het leven van een ‘echte’ verslaggever. Evert Meijs was te gast om 37 kinderen te vertellen over artikelen, fotograferen, interviews en noem maar op.

Tekst en beeld Evert Meijs

Klokslag half twee stromen de leerlingen van 4a van juffrouw Joyce binnen in het klaslokaal op de eerste verdieping van basisschool Hamont-Lo. Als iedereen zijn plekje gevonden heeft, komt groep 4b van meester Ward binnen, gewapend met een stoeltje of een krukje. “Ze hebben al vaker samen tegelijk les gehad, dus ze weten hoe dat gaat met zevenendertig tegelijk”, zegt Ward. In no time zitten de leerlingen gereed. Enkeling zegt het spannend te vinden omdat zij nog nooit van een meester les gehad hebben. Broederlijk zit iedereen naast elkaar.

Beide leerjaren zijn bezig met een project over de krant, en wie kunnen ze dan beter uitnodigen dan iemand van de lokale / regionale krant HAC Weekblad? Al gauw branden bij enkele kinderen voorbereide vragen op hun tong. Toch moeten ze even geduld hebben en op het digitale schoolbord verschijnen behalve de naam van de verslaggever ook tekeningetjes van de Napoleonsmolen, de hoge bi fiets en van een klokkentoren. Dan komen termen als verslaggever, journalist en redactie op het digibord en raken de leerlingen vertrouwd met het organiseren van een interview. Ze zijn geïnteresseerd in de manier waarop een vraaggesprek verloopt en zijn onder de indruk van een schrijfblok die helemaal vol staat met aantekeningen, gemaakt tijdens de verschillende interviews.

Wie betaalt?
Halverwege de les krijgt iedereen een exemplaar van HAC Weekblad van de afgelopen week en driftig zoekt de jeugd een leuk artikel, een foto of een advertentie. Dan komt de vraag wie de krant eigenlijk betaalt, want er glijden immers ruim 27.000 gratis kranten in de brievenbussen van Hamont, Achel, Cranendonck en Pelt. Niemand komt op het juiste antwoord. “Betaalt de bezorger misschien? De verslaggever, of de burgemeester?” Uiteraard wordt stilgestaan bij de advertenties en de bijbehorende financiële bijdragen daarvoor. Sommige kinderen pakken er hun werkschrift bij en lezen de vraag op die ze vooraf hebben voorbereid. Vaak gaat het dan over: Welk artikel vond je leuk? Heb je wel eens iets engs meegemaakt? Heb je ’s nachts wel eens slecht geslapen over een artikel? Het is tijdens de les niet moeilijk om de kinderen te motiveren.

Mooi om te zien hoe bevlogen kinderen met het onderwerp bezig kunnen zijn. Ondanks dat het zo’n grote groep is, verloopt de les prima. Iedereen doet goed mee. Na de pauze komt iedereen weer terug in het lokaal en komt het laatste stuk van de informatieve les. Als gevraagd wordt of ooit in het buitenland artikelen zijn geschreven, komt het antwoord: “Ja, in India en in Santiago.” Dat geeft natuurlijk weer aanleiding voor nieuwe vragen. Intussen wil één van de kinderen weten of de lesgever ook een hondje heeft.

Flitslamp
Als laatste wordt de groep opgesteld voor de foto. Sommigen mogen op hun tafel staan, anderen gaan op het lessenaartje zitten en de rest krijgt een stoel. Als iedereen is gepositioneerd, gaat de flitslamp enkele keren. Op het einde komt er als verrassing een fraaie bedankkaart met daarop de voornamen van alle kinderen van het vierde leerjaar.