Defensie onderzoekt mogelijkheden Nassau-Dietzkazerne opnieuw in gebruik te nemen

CRANENDONCK – Defensie onderzoekt de mogelijkheden om de voormalige Nassau-Dietzkazerne in Budel opnieuw in gebruik te nemen. De locatie wordt genoemd in het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD) dat op vrijdag 15 december is gepresenteerd.

Door Roy de Leijer 

De oorlog in Oekraïne en andere ontwikkelingen op het wereldtoneel vereisen een grotere, beter uitgeruste en goed geoefende krijgsmacht. Dit stelt het Ministerie van Defensie in het NPRD. In het document staat welke mogelijkheden Defensie onderzoekt om te bepalen wat de beste plek of manier voor Defensie is om te bouwen, oefenen of vliegen.

In het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie schrijft de krijgsmacht onder meer het volgende: ‘Wereldwijd lopen de spanningen hoog op en de veiligheidssituatie in de wereld verslechtert in hoog tempo. De Nederlandse krijgsmacht zal daarom een grotere inzet moeten leveren om het eigen grondgebied te beschermen en dat van de bondgenoten. Om de grondwettelijke taken uit te kunnen voeren, zullen er meer en vaker militaire activiteiten plaatsvinden. Hiervoor is meer ruimte nodig in Nederland en daarbuiten.’

Deze ontwikkeling vraagt volgens Defensie op verscheidene plekken om meer fysieke ruimte en om meer milieuruimte. Ook is er behoefte aan passende oefenterreinen om goed aan te sluiten bij de aard van huidige conflicten, die zich veelal concentreren in de bebouwde omgeving. 

Defensie overweegt daarom om de Nassau-Dietzkazerne opnieuw in gebruik te nemen. 

Om te oefenen op de Weerterheide heeft de krijgsmacht faciliteiten in de buurt nodig, zoals tankvoorzieningen, een afspuitplaats en voor infrastructuur. Hiervoor wil Defensie de kazerne in Budel gebruiken, die nu verhuurd is aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Daarnaast heeft Defensie meer grond nodig rond het oefenterrein Weerterheide. Dat is nu te klein en niet geschikt om te trainen in compagnieverband (100 tot 150 militairen).

Een woordvoerder van de gemeente Cranendonck laat weten dat de gemeente via de media kennisgenomen van de plannen van Defensie. “Defensie heeft de gemeente eerder laten weten dat ze het Nassau-Dietzterrein wil behouden als strategisch vastgoed voor Defensie-doeleinden. Het is nog te vroeg om in te kunnen schatten wat deze recente notitie van Defensie precies betekent voor het toekomstige gebruik van het terrein en het azc dat hier nu is gevestigd. Het verandert dan ook niets aan de onderhandelingen die de gemeente voert met COA over de toekomst van het azc in Cranendonck”, aldus de woordvoerder.

Tijdens een digitale bijeenkomst in januari volgend jaar geeft Defensie uitleg bij de Notitie Reikwijdte en Detailniveau.