Willem II-straat wordt na herinrichting fietsvriendelijke woonstraat 

PELT – De gemeenteraad heeft de heraanleg goedgekeurd van de Willem II-straat. Er komt een nieuwe riolering met gescheiden stelsel en er wordt eenrichtingsverkeer ingesteld van de Ringlaan in de richting van de Hoevenstraat. Dat vermindert zeer aanzienlijk het sluipverkeer op de as Hoevenstraat-Willem II-straat, die een belangrijke bovenlokale verbinding is voor schoolfietsers. Die mogen nog wel in twee richtingen rijden. De Willem II-straat wordt zo een fietsvriendelijke woonstraat.

Dagelijks passeren er volgens tellingen van de politie meer dan 600 fietsers in de Willem II-straat. Tegelijk gebruiken elke dag zo’n 1500 auto’s deze weg. Door de invoering van het eenrichtingsverkeer zal er in feite enkel nog plaatselijk verkeer in de straat komen. Auto’s komende van de Hoevenstraat/Koningsstraat worden afgeleid.

Het merendeel van de automobilisten die momenteel de Hoevenstraat en Willem II-straat gebruiken, komen van Lindel-Hoeven en meestal zelfs verder. Met deze ingreep halen we het sluipverkeer van de fietsverbinding weg. De Lindelsebaan en de Noord-Zuidverbinding zijn meer geschikte alternatieven die veel beter uitgerust zijn als verbindingsweg of weg voor doorgaand verkeer. Bijkomend gunstig neveneffect is dat er ook in de Hoevenstraat minder autoverkeer zal zijn.    

De voetpaden in de Willem II-straat zijn in slechte toestand. Verzakkingen in de stoepen worden veroorzaakt door de versleten riolering. Die riolering – nog een gemengd stelsel – krijgt bij regenweer het water niet verwerkt waardoor de rijweg en de voetpaden op verschillende plaatsen regelmatig onder water staan.

Bij de heraanleg wordt maximaal ingezet op buffering en infiltratie van regenwater door middel van poreuze regenwaterbuizen en groene infiltratiebermen. Dat wil meteen ook zeggen dat er geen stoepen meer komen. Dat kan veilig aangezien het autoverkeer in de straat drastisch vermindert en nog maar uit één richting zal komen. Er komt enkel nog  verharding ter hoogte van de inritten. De aansluiting met de Ringlaan wordt tenslotte ook veiliger. Daar komt wel een gedeelte stoep en een parkeerstrook zodat er geen auto’s meer op de rijweg hoeven parkeren zoals nu. Op de Ringlaan komt een meer verkeersveilige oversteekplaats voor de fietsers.

Het gaat om een investering van zo’n 1,68 miljoen euro. Iets meer dan 590 000 euro zijn voor rekening van Fluvius. De Vlaamse Milieumaatschappij subsidieert de aanleg van de gescheiden riolering voor 514 000 euro. De gemeente zelf betaalt bijna 578 000 euro. De werken starten in de loop van 2024. 

Meer info: www.gemeentepelt.be/willem2 

Foto Willem II straat voor werken