Boek van Leon Alders over reis naar Kongolo

PELT – In de zomer van 2022 maakte Leon Alders met pater Sooi Augustijns een reis naar het Congolese Kongolo. Dat is de plaats waar zijn neef pater Désiré Pellens uit Pelt samen met twee Overpeltse paters, Theo Schildermans en Michel Van Duffel in 1962 vermoord werden. Soldaten van het regeringsleger vermoordden er in totaal 19 Belgische missionarissen en een Nederlandse broeder. Tijdens die reis heeft Leon veel foto’s gemaakt vooral van het dagelijkse leven aldaar. Hij heeft er uiteindelijk een boekje over geschreven voorzien van 192 eigen originele foto’s. Met de opbrengst van het boekje wilt Leon daar een project ondersteunen voor de bouw van een studiecentrum. Vele families leven in schamele huisjes zonder elektriciteit of een mogelijkheid om er rustig te kunnen studeren. Daarom zijn er plannen om er een studiecentrum te bouwen waar studenten toch kunnen studeren door de elektriciteit via zonnepanelen en met internet, wifi en een bibliotheek. Zo worden studenten ook meer gemotiveerd om te werken aan hun persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijk engagement. Het studiecentrum zal worden gebouwd op gronden van het bisdom aldaar. De totale kostprijs van het studiecentrum wordt geraamd op € 50.525,-. De gehele opbrengst van het boek van Leon gaat integraal naar het betreffende project maar ook zowel de gemeente Pelt als de provincie Limburg hebben reeds een zeer belangrijke bijdrage geleverd. Het boek wordt te koop aangeboden voor € 25,00. Het kan eventueel per post worden opgestuurd, dan komt er € 5,00 verzendkost bij. Wie één of meer exemplaren wilt bestellen stuurt best een email naar leon.alders@skynet.be met vermelding van naam en adres. Wie liefst per overschrijving wilt betalen kan via email een bestelling doorgeven. Leon stuurt dan zijn rekeningnummer door. Afhalen kan ook op Holenweg 29, 3910 Pelt na een telefoontje op 0478/339602.

Door Ben Ieven