Ganzen

Voor mij is dit ‘goud’. Deze ganzen werden gezien door Erik van Asten in het gebied Staatbosbeheer.