Gemeente werkt aan actieplan om wachttijden huishoudelijke hulp aan te pakken

CRANENDONCK – De wachttijden voor huishoudelijke hulp kunnen in de gemeente Cranendonck oplopen tot vijf maanden. De gemeente werkt daarom aan een actieplan. 

Door Roy de Leijer

Als mensen zelf het huishouden niet meer goed kunnen doen, dan kunnen ze een indicatie voor huishoudelijke hulp aanvragen bij de gemeente waarin ze wonen. Maar veel zorgaanbieders waarmee gemeenten contracten hebben afgesloten, kunnen onder meer door een gebrek aan personeel niet voldoen aan de vraag naar huishoudelijke hulp. Hierdoor kunnen de wachttijden soms flink oplopen. De Cranendonckse wethouder Hennie Driessen spreekt van een landelijke trend waarmee ook zijn gemeente te maken heeft. “Veel gemeenten worstelen met dit probleem”, aldus Driessen. Dit bleek onlangs nog maar eens in Waalre tijdens een overleg met andere gemeenten en zorgaanbieders uit de regio.

De wachtlijst in Cranendonck is ontstaan door verschillende oorzaken. Zowel landelijke als lokale factoren spelen daarbij een rol. “Doordat de vergrijzing de komende jaren verder toeneemt, zijn er steeds meer ouderen die hulp nodig hebben. Het probleem wordt daardoor in de toekomst alleen maar groter”, aldus Driessen.

Behalve het personeelstekort bij zorgaanbieders, speelt ook de invoering van het abonnementstarief voor de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) een grote rol bij het oplopen van de wachtlijst. Hierdoor kunnen huishoudens vanaf 2019 gebruik maken van bepaalde Wmo-voorzieningen voor een vast tarief van 19 euro per maand, ongeacht inkomen, vermogen of gebruik. 

Dit maakt het aanvragen van een indicatie voor huishoudelijke hulp aantrekkelijker voor een grotere groep mensen. Na de invoering van het abonnementstarief in 2019 is het aantal Nederlandse huishoudens met een middeninkomen dat hiervan gebruik maakt met 80 procent gestegen.

In de gemeente Cranendonck staan op dit moment bijna honderd mensen op de wachtlijst voor huishoudelijke hulp. De wachttijd is opgelopen tot bijna een half jaar. De gemeente verkent op dit moment verschillende oplossingsrichtingen. De wethouder geeft aan dat er zo snel mogelijk een actieplan op tafel moet liggen.

De gemeente is met zorgaanbieders in gesprek over het aanpakken van de wachtlijst. Daarbij wordt onder meer ingezet op een betere samenwerking en een slimmere en efficiëntere manier van werken. Driessen: “We staan samen aan de lat om onze kwetsbare inwoners te beschermen.” Ook wordt er gekeken naar de maatregelen die omliggende gemeenten nemen.

Een van de gespreksonderwerpen is een efficiëntere manier van werken. Nu komt het soms voor dat in een straat zes tot zeven zorgaanbieders actief zijn. Door wijkgerichter te werken scheelt dat voor de poetshulpen in reistijd. De vrije keuze van hulpvragers blijft voorop staan, maar door het onderwerp te bespreken wil de wethouder het probleem wat beter behapbaar maken.

Hij hoopt daarnaast dat Cranendonckse huishoudens die wat meer financiële armslag hebben voor een commerciële poetshulp kiezen. Hij wil dit bereiken door een moreel appel te doen op deze mensen, zodat de huishoudelijke hulp terechtkomt bij de mensen die het écht nodig hebben. Ook wordt er gekeken naar mogelijkheden buiten de bestaande contracten met zorgaanbieders. 

Verder wordt er tijdens de gesprekken met hulpvragers en de sociaal makelaars en de Wmo-consulenten van de gemeenten gekeken naar oplossingen in de preventieve sfeer, en naar wat mensen zelf kunnen doen of organiseren, bijvoorbeeld door familieleden in te schakelen of door zelf huishoudelijke hulp in te kopen via een PGB (Persoonsgebonden Budget). Dit kan ook een mantelzorger zijn.

Driessen geeft aan dat er niet één oplossing voor het probleem is. Ook als het landelijke abonnementstarief op de schop gaat, dan is dit waarschijnlijk niet voldoende om het probleem helemaal te tackelen, aldus Driessen.