Slachtoffers verkeersongeval

Hallo,

Geregeld word ik gecontacteerd door slachtoffers van een verkeersongeval, die een brief hebben ontvangen van de verzekering van de andere bestuurder met een voorstel tot regeling van hun lichamelijke schade maar niet weten waarop de voorgestelde bedragen gebaseerd zijn.

Wanneer ik een dergelijke vraag ontvang, zal ik dan ook steeds de cliënt uitnodigen om samen enkele zaken na te gaan:

Bestaat er discussie over de aansprakelijkheid voor het ongeval?

Is de cliënt reeds onderzocht door een raadsgeneesheer van de verzekering?

Zo ja, bestaat er betwisting over de vaststellingen die deze arts deed?

Zijn de bedragen uit het regelingsvoorstel gebaseerd op de indicatieve tabel?

Zo ja, bestaat er betwisting over de toepassing?

Welke bewijsstukken heeft de cliënt van de schade?

Veelal worden voorstellen tot regeling van schade gebaseerd op de indicatieve tabel. Dit is een leidraad met forfaitaire vergoedingen om schade te becijferen. Er kan in specifieke situaties echter van afgeweken worden wanneer je kan aantonen dat jouw werkelijke schade hoger ligt.

Ben jij slachtoffer geworden van een verkeersongeval en wil je weten op welke schadevergoeding je aanspraak kan maken? Aarzel dan niet mij te contacteren: bel (011/19.40.41 – 0493/25.45.31) of mail (advocaat@lynnmeeuwissen.be) om een afspraak vast te leggen of boek rechtstreeks een afspraak via mijn website (www.lynnmeeuwissen.be).

Wist je dat? Wanneer jouw verzekering voorziet in rechtsbijstand worden de kosten van jouw advocaat door de verzekering betaald.

Lynn