Reünie Sint Joseph school Dorplein

BUDEL – Het was in 1892 een belangrijk gebeurtenis voor Budel en omstreken, de stichting van een zinkfabriek met een fabrieksdorp op de Looser Heide. Het waren de Belgische ondernemers de gebroeders Lucien en Emile Dor en hun kompaan François Sepulchre die dit project gingen uitvoeren. Op 14 september 1892 ging men over tot de oprichting van de zinkfabriek genaamd ‘Société Anonyme des Zinc de la Campine’. Men begon meteen voortvarend met de bouw van de zinkfabriek en het fabrieksdorp. De gemeente Budel besluit op 5 september 1893 dat de fabriek en bijbehorende gebouwen voortaan de naam ‘Dorplein’ zal dragen als blijvende herinnering aan de stichters. De directie van de fabriek zou verder zorgen voor huisvesting en verder alle sociale voorzieningen die nodig waren in een leefgemeenschap. In 1896 begon Dorplein al een echt dorp te worden en steeds meer mensen vonden er een thuis. Dus kwamen er ook steeds meer kinderen in Dorplein wonen die naar school zouden moeten gaan. Daarom werd door de directie van zinkfabriek in 1896 de bijzondere lagere school Sint Joseph opgericht. Het bijzondere van deze lagere school was dat een van de ouders wel op de zinkfabriek moest werken en meestal was dat in 1896 de vader. Deze bijzondere Sint Joseph school heeft tot 1963 onderwijs geboden aan de kinderen van Dorplein. In 1963 kwam er een einde aan deze bijzondere lagere Sint Joseph school met de opening van de openbare Sint Andreas school op 8 juni 1963

Drie oud-leerlingen van die oude bijzondere lagere school Sint Joseph van Dorplein, Geert van Winkel, Louis Duisters en Giel Stollman, hebben nu het initiatief opgenomen om een reünie te organiseren. Zij willen deze reünie op de eerste plaats organiseren voor de klasgenoten waarbij zij zelf in de klas hebben gezeten. We hebben het dan over de geboortejaren 1946 en 1947. Alle andere oud-leerlingen t/m 1949 van de Sint Joseph school van Dorplein zijn natuurlijk ook welkom. Je kunt je voor deze unieke reünie aanmelden tot uiterlijk 1 februari 2024. Het is de bedoeling deze reünie te organiseren op zondag 26 mei 2024. Voor het programma van die dag op zondag 26 mei denken zij aan de volgende onderdelen:

Samenkomst in de theaterzaal van de Cantine.

Welkomstwoord en mededelingen.

Informatie over de Sint Joseph school.

Maken van een groepsfoto.

Wandeltocht door het Dorplein van onze jeugd.

Diapresentatie van oude foto’s van Dorplein.

Gezellig na praten.

Ook zijn zij geïnteresseerd in oude foto’s uit jullie jeugd in Dorplein. Breng deze foto’s mee dan kunnen ze samen worden bekeken en eventueel kan er gezorgd worden voor een copy. 

Dus neem contact  op met een van hun via de mail of telefoon. Een Dorpleinse groet van Geert, Louis en Giel.

Geert van Winkel
gvwsfl@hotmail.com
06 30457014    

Louis Duisters
l.duisters@outlook.com
 06 12394891

Giel Stollman
martengiel@gmail.com
06 29537209

Foto Sint Joseph school van Dorplein op schoolreisje naar Schiphol in 1958. Het waren de leerlingen die toen in de 5e en 6e klas zaten (collectie Historie KZM, Dorplein).