Ongunstig advies omtrent Windturbineproject

HAMONT-ACHEL – Op een extra zitting op 28 december 2023 gaf het college van burgemeester en schepenen van Hamont-Achel een ongunstig advies aan de Vlaamse overheid omtrent de omgevingsvergunning voor het bouwen van drie windturbines op het industriegebied Bosstraat/ Verkensbos van Hamont-Achel. 

Het college van burgemeester en schepenen werd door de Vlaamse overheid verzocht om een advies te geven over het verstrekken van een omgevingsvergunning aan Engie Electrabel voor de bouw van drie windturbines in Hamont-Achel. Om die reden laste het schepencollege een extra zitting in op 28 december. Na een grondige analyse van alle beoordelingselementen en ingediende bezwaren besloot het schepencollege om een ongunstig advies te geven in dit dossier. 

In een lijvig advies wordt er uitvoerig beargumenteerd welke punten dermate problematisch zijn dat volgens het college de bouw van deze windturbines niet te verantwoorden is. 

Het college van burgemeester en schepenen is voorstander van duurzame ontwikkelingen én dus ook van duurzame energiebronnen. Maar duurzaamheid is meer dan enkel energie, het gaat in de eerste plaats over een evenwicht tussen mens en omgeving. Het college is van oordeel dat met de voorhanden info er geen duurzaam evenwicht kan worden gegarandeerd tussen mens en milieu.