Subsidie voor het aanplanten van klimaatbomen in jouw tuin

HAMONT-ACHEL – De gemeenteraad van Hamont-Achel keurde op 21 december 2023 een subsidiereglement goed voor de aanplant van klimaatbomen in particuliere tuinen. Hiermee kunnen Hamont-Achelaren éénmalig per huishouden een subsidie aanvragen voor de aankoop van maximaal 5 klimaatbomen.

Door het toekennen van een subsidie wil de stad Hamont-Achel meer bomen in particuliere tuinen bekomen. Klimaatbomen zorgen namelijk voor een afname in CO2 en fijn stof, meer schaduw en koelte in de zomer en ze beschermen de bodem tegen verdroging. Wonen en werken in een omgeving met veel bomen heeft ook een positieve uitwerking op mensen.

Voorwaarden
Om beroep te kunnen doen op het subsidiereglement voor de aanplant van klimaatbomen in particuliere tuinen dien je te voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet het terrein waarop de boom wordt aangeplant gelegen zijn op het grondgebied van Hamont-Achel. De boom is opgenomen in de bomenlijst van het subsidiereglement. Bij de aanplant van de bomen dient er rekening gehouden te worden met een juiste plaatsing (minimum 2 m van de scheiding en op een plek waar de boom kan blijven staan). De subsidie is enkel van toepassing op hoogstambomen (geen bol- en leivormen) met een stamomtrek van minimum 10 à 12 cm tot een maximum van 16 à 18 cm en ze mogen geen deel uitmaken van de voorwaarden begrepen in een kapmachtiging of in een omgevingsvergunning.

Indien er aan de voorwaarden voldaan wordt, kent het stadsbestuur per klimaatboom (vermeld in de bomenlijst bijlage 1 van het subsidiereglement) een éénmalige premie van 70% van de aankoopprijs toe met een maximum van 100 euro. De aanvrager kan maximum vijf klimaatbomen aanvragen, het maximale subsidiebedrag bedraagt dus 500 euro. De subsidie is éénmalig per huishouden. 

Huishoudens die hierop beroep willen doen kunnen vanaf 1 januari 2024 een aanvraag indienen via www.hamont-achel.be/subsidie-klimaatbomen