Update: Wachtbekken Dommel nagenoeg vol: toestand stabiel

Het wachtbekken op de Dommel aan de Herenterdijk nadert als gevolg van de overvloedige regenval van de afgelopen dagen zijn kritieke grens. Er wordt nog regen verwacht later vandaag. Daarom kwam de  gemeentelijke crisiscel zopas samen om preventieve maatregelen te nemen voor het geval het waterpeil in het wachtbekken nog zou stijgen. 

In dat geval zal er meer water via de Dommel zelf afgevoerd moeten worden. Dat kan stroomafwaarts leiden tot bijkomende wateroverlast. Om zich daarop voor te bereiden zullen de gemeente en de brandweer de komende uren zandzakken leggen op de gekende kritieke plaatsen die door de overstromingskaart als meest gevoelig aangegeven worden.

Mensen die in de nabijheid van de Dommel wonen en vanuit hun ervaringen uit het verleden weten dat er ook bij hen wateroverlast kan ontstaan door overstroming, kunnen op de recyclageparken in de gemeente nog steeds – lege – zandzakken aankopen.  

Intussen wordt de Dijkstraat/Herenterdijk omwille van wateroverlast afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De lokale politie zal permanent nagaan of dat ook elders nog moet gebeuren.  

Wie bij wateroverlast de brandweer nodig heeft, maar er is daarbij niemand in (potentieel) levensgevaar, kan hulp vragen van de brandweer in uw buurt:

Bedoeling is dat het noodnummer 112 niet overbelast raakt en dat zo mensen in levensgevaar sneller geholpen kunnen worden. 

Er worden nog regenbuien verwacht later vandaag, maar het is onzeker waar die zullen vallen en hoe hevig die zullen zijn. De experten van de Vlaamse Milieumaatschappij volgen de toestand in het wachtbekken permanent op en de gemeentelijke crisiscel is stand-by om indien gewenst bijkomende maatregelen te nemen om de bevolking te beschermen.  De toestand is op te volgen via www.gemeentepelt.be/wateroverlast .

Update:
Afgelopen nacht viel er nog een korte, intense maar zeer lokale bui. Voor het overige bleef het grotendeels droog. Dit heeft een positieve impact op het peil van de Dommel: het peil is stroomafwaarts intussen gezakt tot tegen het waakpeil. In het wachtbekken is de klep 20 cm naar beneden gezet waardoor de lozing is ingezet. Intussen is het peil in het wachtbekken al meer dan 5 cm gezakt, waardoor er nieuwe capaciteit voor buffering ontstaat. De toestand is dus op dit moment stabiel. Pelt is stroomafwaarts aan erger ontsnapt omdat hevige regenval uitbleef en dankzij (alweer) het wachtbekken. We houden vinger aan de pols voor regenval de komende dagen en houden de genomen preventieve maatregelen voorlopig aan. De Dijkstraat/Herenterdijk zal nog een tijdje afgesloten blijven totdat het water uit de ondergrond is kunnen wegtrekken en het wegdek stabiel blijft.