Alzheimer Café Weert

WEERT – Op maandag 15 januari 2024 wordt er weer een Alzheimer Café georganiseerd. Thema: Het “niet-pluis-gevoel”, vergeetachtigheid of dementie en de verschillende vormen van dementie. Deze avond gaan we in gesprek met een huisarts. Over het “niet-pluis-gevoel”. Er klopt iets niet met iemands gedrag. Wat is er aan de hand? Wanneer hebben we te maken met vergeetachtigheid en wanneer spreken we van dementie? En welke vormen van dementie zijn er?  Al deze onderwerpen worden besproken en uiteraard is er volop gelegenheid uw eigen vragen te stellen. Vindt u het lastig dit mondeling te doen dan kunt u uw vragen ook schriftelijk indienen. Iedereen is van harte welkom in het Alzheimer Café.  Zowel mensen met dementie en hun partners, mantelzorgers, familieleden, zorgverleners,  als mensen die zich verbonden voelen met het onderwerp, jong en oud.  Vooraf aanmelden is niet nodig.  Het eerste kopje koffie of thee wordt u gratis aangeboden, een eventuele volgende consumptie is voor eigen rekening. Het Alzheimer Café wordt gehouden in het Bibliocenter,  Wilhelminasingel 250, 6001 GV Weert. Inloop vanaf 19.00 uur, het programma duurt van 19.30 tot 21.30 uur. Vooruitblik op het Alzheimer Café Weert van maandag 19 februari:  Speciale aandacht voor dementie op jonge leeftijd.  

 Info: karin.van.de.kruijs@dezorggroep.nl of Irene.verheijden@hulpbijdementie.nl