Nationale Tuinvogeltelling 2024 

REGIO – Doe dit jaar mee met het tellen van vogels in uw tuin of balkon! Het IVN Cranendonck vraagt iedereen om gedurende een half uur vogels te tellen in uw directe omgeving, ten gunste van onder andere onderzoek naar een betere leefomgeving per vogelsoort. Van vrijdag 26 januari tot en met zondag 28 januari wordt wederom de jaarlijkse tuinvogeltelling georganiseerd door Vogelbescherming Nederland waar tienduizenden enthousiaste burgers aan deelnemen. Vorig jaar zijn er in de gemeente Cranendonck 185 waarnemingen doorgegeven via hun site of App. Tellen kan vanuit huis maar ook buiten en laat, als het mogelijk is, kinderen meetellen voor meer vogelherkenning én zeer wenselijk observeren door een verrekijker. Het IVN pleit al jaren voor deelname van scholen en ze hoopt dat ze dit jaar één van hen mag noteren. Verder laat het IVN weten  dat de huismus dit jaar centraal staat als ‘Vogel van het jaar’. De huismus is de meest gespotte vogel is sinds 1975. Het aantal is met 50% afgenomen en de vogel staat sindsdien op de rode lijst. Ga voor meer informatie naar: www.vogelbescherming.nl/tuinvogelstelling en/of aanmelden als vrijwilliger in onze uilen- en vogelwerkgroep kan via: vogelsincranendonck@outlook.com  

Ook in België wordt op 27 en 28 januari het Grote Vogeltelweekend georganiseerd. Meetellen is simpel. Van de echte vogelkenner tot de occasionele vogelliefhebber: iedereen kan vogels tellen en zo zijn steentje bijdragen aan het grootste vogelonderzoek van Vlaanderen. Hoe tel je op de juiste manier?

  1. Maak je tuin of terras vogelvriendelijk: voorzie goed vogelvoer en proper water voor én na de vogeltelling.
  2. Download het gemakkelijke tellijstje via www.natuurpunt.be, neem je verrekijker (niet noodzakelijk) bij de hand en bekijk de vogels in je tuin of op je terras gedurende 15 minuten.
  3. Noteer per soort het aantal verschillende vogels dat je tijdens jouw telling zag en geef je telling in via www.natuurpunt.be 
  4. Tel je nog een keer op een ander tijdstip tijdens het weekend? Geef dan een nieuwe telling door. Overvliegende vogels tellen niet mee.

Foto blauwstaart