Op zoek naar het verdwenen water

HEEZE – Hoe boeiend is het om op zoek te gaan naar iets wat er niet meer is? Héél boeiend als dit het verdwenen water betreft van de Groote Heide. Maar is het echt verdwenen? Dat komt u te weten tijdens een wandeling van IVN Heeze-Leende op zondag 21 januari. Daar waar ooit het grootste ven van Nederland lag zie je nu alleen nog maar de contouren, sporen in het landschap waaruit opgemaakt kan worden hoe het vroeger geweest moet zijn. Maar het heeft een heel andere functie gekregen! Veel van ons huidige drinkwater komt uit de diepe ondergrond. Tijdens de wandeling rondom het Groot Huisven wordt u over al deze zaken bijgepraat. Het vertrek is om 14.00 uur vanaf het parkeerterrein van Bosgroep Zuid, Huisvenseweg 14 in Heeze.

Een landschap met een verhaal dus. Vroeger waren er veel grote vennen in dit gebied, maar die zijn rond 1900 drooggelegd, onder meer voor landbouwgrond. De voormalige oevers zijn nu hier en daar nog herkenbaar in het landschap. De drooglegging van de vennen was geen succes omdat de grond te arm bleek te zijn. Uiteindelijk heeft men het grootste deel van de hogere zandgronden beplant met dennen, douglassparren en lariksen. Naast naaldbomen zijn loofbomen aangeplant, onder meer de Amerikaanse eik ten noorden van het Veeven. Tegenwoordig is het beheer in handen van Bosgroep Zuid. Hier is een interessant gebied ontstaan qua natuurwaarden. De nieuwe natuur fungeert o.a. als leefgebied voor de heikikker en andere beschermde soorten. De klokjesgentiaan en de kleine zonnedauw zijn hier te vinden in de zomer. Maar ook in de winter is er genoeg te zien in het gebied van het “verdwenen water”.