Gaai

Bij het  koude weer komen de gaaien weer dichter bij huis. Foto Toon van Seggelen.