Herbekijk u oude RADAR testament

De ouderen onder ons zullen het zich nog wel herinneren van ongeveer 13 jaar geleden.

In het programma RADAR kwam het advies voor een echtpaar met kinderen met een eigen huis om een zogenaamde RADAR testament op te stellen. 

De inhoud van een dergelijk testament is als volgt:

De langstlevende ouder wordt benoemd tot enig erfgenaam en de kinderen worden feitelijk uitgesloten als erfgenamen. Hierdoor mag de langstlevende ouder in beginsel doen en laten met het vermogen wat hij/zij wil. Dit is echter wel met de nodige kanttekeningen. Mocht de langstlevende ouder bijvoorbeeld het huis willen verkopen of belasten met een hypotheek, dan moeten de kinderen dit echter goedkeuren, tenzij de langstlevende ouder middels het testament de bevoegdheid heeft gekregen om onvoorwaardelijk te vervreemden.

Verder is in een RADAR testament opgenomen dat als de langstlevende ouder komt  te overlijden (of bijvoorbeeld dement wordt) en hij/zij vermogen over heeft uit de nalatenschap van zijn/haar overleden echtgeno(o)t(e), dat dan dit vermogen over gaat naar de kinderen (dit zijn de zogenoemde verwachters, de langstlevende is de bezwaarde).

De kinderen kunnen jaarlijks aan de langstlevende ouder vragen wat hij/zij met de erfenis heeft gedaan het afgelopen jaar. Zo houden zij controle op de ouder en het vermogen van de overleden ouder.

Het voordeel van dit testament is dat bij overlijden van de eerste echtgeno(o)t(e) geen erfbelasting moet worden betaald door de kinderen. De kinderen krijgen na het eerste overlijden immers geen erfdeel. Dit is bij veel andere vormen van testament anders.

De laatste tijd zien wij steeds vaker dat door allerlei omstandigheden de verhoudingen tussen de langstlevende ouder, de kinderen en de kleinkinderen zijn vertroebeld of dat men onderling helemaal geen contact meer heeft.

In deze situatie zit de langstlevende ouder klem, want hij/zij moet als bezwaarde aan de kinderen jaarlijks rekening en verantwoording afleggen.

Het advies is om terug te gaan naar uw notaris om u goed te laten voorlichten met betrekking tot uw zogenaamde RADAR testament.

Mogelijk zal er dan gekozen worden voor een ander testament die voor de langstlevende betere bescherming biedt tegen de kinderen en fiscaal even voordelig is. 

Wij adviseren u graag.
Notariaat op de Laak
’t Inne 2, 6021 DA Budel
Tel: 0031 495 493232
www.notarisopdelaak.nl 

Testament