Terug misvieringen in gerestaureerde Sint-Niklaaskerk Neerpelt 

PELT – Peltenaren kunnen weer binnen in de Sint-Niklaaskerk. De herstellings- en restauratiewerken zijn uitgevoerd. Zowel de buitenzijde als het interieur werd aangepakt. Het gerestaureerde monument opende de deuren opnieuw op 21 januari.

Geschiedenis en bouwtraject
Sinds het begin van deze eeuw werden systematisch belangrijke herstellings- en restauratiewerken uitgevoerd aan de Peltse Sint-Niklaaskerk. De kerk is o.a. gekend voor haar beiaard, een aantal 17e-eeuwse schilderijen en diverse beeldhouwwerken.

De Sint-Niklaaskerk wordt sinds 28 mei 2003 door de Vlaamse Gemeenschap beschermd als monumentaal erfgoed. Dit was voor de kerk het startsein om onder deskundige begeleiding stapsgewijs en volgens de regels van de erfgoedkunst het historische gebouw aan te pakken. Een beheersplan werd opgesteld om deze werken te realiseren.

In 2011 stond de buitenzijde van de kerk voor de eerste maal in de stelling om noodzakelijke basisherstellingen uit te voeren. Deze herstellingen omvatten de vernieuwing van het volledige dak, voeg- en schilderwerken aan de buitenkant. 

Na 2013 volgde een vooronderzoek en zoektocht naar de vroegere muurschilderingen die sinds 1959 onder een laag verf verstopt zaten. Dit gebeurde onder begeleiding van van architectenbureau ArchiPAL. Vanuit Monumentenwacht Limburg werd tijdens meerdere controles aangeraden om ook de glas-in-loodramen te herstellen. In 2021 werd beslist om de restauratie van het interieur in twee fases te laten uitvoeren.  

Restauratie fase één (2022) hield o.a. in: de blootlegging en nauwkeurige herstelling van de muurschilderingen in het koor en het transept en het eerste deel van de glas-in-loodramen. In 2023 werden de middenbeuk, zijbeuken en de overige glasramen aangepakt.  

Net voor Kerstmis 2023 werden alle stellingen opgeruimd en werd de grote restauratie van het interieur opgeleverd en goedgekeurd. Jaren van zorgvuldig restauratiewerk zijn nu ten einde.

Heropeningsmis en -receptie
Op zondagmiddag 21 januari 2024 heropende de gerestaureerde Sint-Niklaaskerk met een misviering en een receptie. Het gebouw zal als zondagskerk haar functie voor de eredienst behouden.