Reünie Sint Joseph school Dorplein

BUDEL-DORPLEIN -Drie oud-leerlingen van de oude lagere school Sint Joseph van Dorplein, Geert van Winkel, Louis Duisters en Giel Stollman, hebben het initiatief opgenomen om een reünie te organiseren. Zij willen deze reünie organiseren voor alle oud leerlingen van deze Sint Joseph school die geboren zijn voor 1949. Op deze reünie kunnen deze oud-leerlingen dan samen herinneringen ophalen van hun jeugd in Dorplein toen alles nog draaide rond de zinkfabriek KZM. Ook de Sint Joseph school was toen een onderdeel van deze zinkfabriek want alle kosten waren voor rekening van deze fabriek. Zelfs de salarissen van de leerkrachten werden tot 1943 betaald door de zinkfabriek. Aan deze verbondenheid met de zinkfabriek kwam een einde in 1963 met de opening van de Sint Andreas school. Deze Sint Andreas school kreeg toen een nieuwe sponsor, namelijk het rijk. Met deze overgang van Sint Joseph school naar Sint Andreas school kwam er een proces opgang dat Dorplein over ging van een gesloten gemeenschap naar een open gemeenschap. Want later in 1963 werd de Sint Josephkerk overgedragen aan het bisdom en in 1968 droeg de zinkfabriek KZM de wegen van Dorplein over aan de gemeente Budel.   

Het is de bedoeling deze reünie te organiseren op zondag 26 mei 2024 in de theaterzaal van de Cantine in Dorplein.

Voor het programma van die dag op zondag 26 mei denken zij aan de volgende onderdelen:

  • Samenkomst in de theaterzaal van de Cantine.
  • Welkomswoord en mededelingen.
  • Informatie over de Sint Joseph school.
  • Maken van een groepsfoto.
  • Wandeltocht door het Dorplein van onze jeugd.
  • Diapresentatie van oude foto’s van Dorplein.
  • Gezellig na praten.

Ook zijn zij geïnteresseerd in oude foto’s uit jullie jeugd in Dorplein. Breng deze foto’s mee dan kunnen ze samen worden bekeken en eventueel kan er gezorgd worden voor een copy.  Heb je interesse voor deze reünie geef je dan op vóór 1 mei 2024. Ook je partner is welkom.

Een Dorpleinse groet van Geert, Louis en Giel.

Geert van Winkel
gvwsfl@hotmail.com                                                                                        
06 30457014    

Louis Duisters
l.duisters@outlook.com
 06 12394891

Giel Stollman
martengiel@gmail.com
06 29537209

De derde klas van de Sint Joseph school in 1954 (collectie HistorieKZM, Dorplein).