Ontvangst van 90-plussers en ziekenbezoek Prins Geert dun Urste en Prinses Anouk

LEENDE – Volgens goed gebruik zal het prinsenpaar van Blaosdonk ook dit jaar weer een bezoek gaan brengen aan zieke dorpsgenoten. Prins Geert dun Urste en Prinses Anouk gaan dit op vrijdag 9 en zaterdag 10 februari doen. Vanwege de huidige privacywetgeving wordt het steeds moeilijker om aan namen en adressen te komen. Daarom kunnen de namen van zieke dorpsgenoten (die thuis, in het ziekenhuis of een verzorgingshuis verblijven en een bezoek van het prinsenpaar op prijs stellen) uiterlijk 4 februari 2024 kenbaar gemaakt worden bij Jürgen Bovée (secretaris). Dit kan via telefoonnummer 06-51393435 of door het sturen van een e-mail naar: secretariaat@delindseblaos.nl.

Naast het ziekenbezoek wordt voor de 90-plussers uit Leende en Leenderstrijp een ontmoeting met het prinsenpaar georganiseerd, op donderdag 8 februari (van 15.00 uur tot 16.30 uur) in de pastorie in Leende. Zij ontvangen hiervoor een uitnodiging. 

90-plussers die niet meer mobiel zijn, maar die een bezoek wel op prijs stellen, worden uiteraard aan huis bezocht.  De bewoners van Hof van Leende worden op zaterdagochtend 10 februari bezocht door Prins Geert dun Urste en Prinses Anouk, samen met Jeugdprins Sjors, Jeugdprinses Floor en Jeugdadjudant Mats.