Start grootste regionale organisatie voor onderwijs en kinderopvang Atalenta

Na een jaar van intensieve voorbereidingen, is de fusie tussen onderwijsorganisatie SKOzoK en de Kinderopvanggroep vanaf begin 2024 ook voor de buitenwereld zichtbaar. De lancering van een nieuwe website voor Atalenta, de nieuwe naam van de gefuseerde organisatie, is een belangrijke stap in de uitrol van de bestuurlijke en inhoudelijke samenwerking tussen kinderopvang en primair onderwijs.

SKOzoK Kinderopvang en Primair Onderwijs, een organisatie met tientallen kinderopvanglocaties en basisscholen in de Brabantse Kempen werkt sinds januari onder de naam Atalenta. Hiermee is de grootste organisatie voor onderwijs en kinderopvang in de regio een feit. De nieuwe naam en aanpak van Atalenta zijn gebaseerd op het ontwikkelproces van rups tot vlinder, verwijzend naar de bekendste vlinder van Nederland en gecombineerd met het woord talent. “We willen de talenten van de kinderen ontwikkelen”, aldus Corné Verhees, Voorzitter College van Bestuur van Atalenta. Onze focus ligt nu op kinderen van 0 tot 13 jaar. We gaan met ze op ontdekkingsreis.”

Bij Atalenta vinden kinderen, ouders, medewerkers en partners kinderopvang én primair onderwijs binnen dezelfde organisatie. Op een aantal locaties zelfs onder één dak. ‘’Aandacht voor het individu en bijbehorende sociale, pedagogische en didactische aspecten brengen we samen in één doorlopende ontwikkellijn van 0 tot 13 jaar. In deze bepalende jaren van hun leven bieden we kinderen een fijne plek om te ontspannen en te groeien”, aldus Verhees.

Onze aandacht reist met je mee
Atalenta ziet kinderen vaak al vanaf hun eerste maanden op de kinderopvang. Elke dag leren medewerkers meer over de achtergrond, talenten en uitdagingen van het kind. Dankzij de vloeiende overgang van kinderopvang naar school blijft alle kennis binnen de organisatie. Elk kind houdt de aandacht. De slogan van Atalenta past daardoor bij de eigentijdse aanpak: ‘Onze aandacht reist met je mee.’

Rijke ontwikkeldag
Atalenta sluit met de krachtenbundeling nog beter aan bij de ambitie van het kabinet om een rijke ontwikkeldag voor kinderen te realiseren. Samenwerken aan een doorlopende ontwikkellijn van 0 tot 13 jaar draagt volgens de fusiepartners bij aan een kansrijke start voor elk kind. Met de fusie schept Atalenta de voorwaarden om als professionals samen te werken als één team. Er ontstaat een mix van voorzieningen die elkaar aanvullen, inclusief ketenpartners die meer of minder specialistische ondersteuning bieden.

Eén pedagogisch-didactische visie
Voorop staat steeds de inhoudelijke samenwerking aan leer- en ontwikkellijnen. De ambitie is om te werken vanuit één pedagogisch-didactische visie voor kinderopvang en primair onderwijs, per locatie afgestemd op de betreffende doelgroep(en). Geen blauwdruk dus, maar een divers palet aan voorzieningen, dat per locatie weer anders kan zijn. Zo sluiten we steeds aan bij wat er in de buurt al aanwezig is. Samen maak je er één samenhangend geheel van, aansluitend bij het natuurlijke ritme van een dag.

Waardevolle ontwikkeling medewerkers
De nieuwe organisatie biedt ook volop kansen voor de medewerkers van Atalenta. Het brede aanbod van de organisatie draagt onder andere bij aan kennisdeling op zowel pedagogisch als didactisch vlak. Verhees: “In de toekomst hopen we onze professionals op steeds meer manieren te kunnen inzetten. Hoe mooi zou het zijn als medewerkers zowel in de kinderopvang als in het primair onderwijs aan de slag gaan? We willen medewerkers écht stimuleren om nieuwe talenten te ontdekken, zowel bij zichzelf als bij kinderen.”

Zoals in de jaren 80 de lagere school en de kleuterschool in elkaar opgingen, zo moet nu de

basisschool samengaan met kinderopvang. Met die missie is Corné Verhees afgelopen zomer aan de slag gegaan als bestuursvoorzitter van SKOzoK.

Steun rijksoverheid
Om de ambitie van een rijke schooldag voor alle kinderen te realiseren, pleit hij voor steun van de rijksoverheid. “We roepen op tot het creëren van een wettelijk kader waarin gelden voor onderwijs en kinderopvang gemengd kunnen worden, zodat een integrale financiering mogelijk wordt. Dit zou de basis leggen voor een publiek gefinancierde kinderopvang als basisvoorziening, zoals voorgesteld in het regeerakkoord en onderstreept door het Platform de Toekomst van Arbeid.”

Een stabiele financiering gaat de samenwerking met het onderwijs en andere ketenpartners zeker verbeteren. “Dat brengt ook een andere ambitie van de fusiepartners dichterbij: samen met jeugdzorg, jeugdhulp en schoolmaatschappelijk werk interprofessionele samenwerking in het belang van kind en ouder vormgeven.”

Tweehoofdig bestuur
Femke Verhaaren is per 1 december 2023 het nieuwe Lid College van Bestuur van Atalenta. Samen met Corné Verhees, die op 1 september jl. is gestart als voorzitter, vormt zij het nieuwe College van Bestuur (CvB) van Atalenta. Met de komst van Femke heeft Atalenta vanaf december een geheel nieuw tweehoofdig, collegiaal bestuur. Femke: “Voor mij is Atalenta een organisatie met lef en ambitie waar kindontwikkeling voorop staat. De organisatie verder uitbouwen als dé partner voor kindontwikkeling in de regio lijkt me een mooie uitdaging!” De opdracht voor het nieuwe bestuur is het verder vormgeven van een organisatie waar innovatie, vooroplopen en aandacht voor verschillen bij het kind, ouders en/of verzorgers en medewerkers voelbaar zijn en gezien worden. Daarnaast staan de komende jaren in het teken van Atalenta als partner voor kindontwikkeling in de regio. Een sterke maatschappelijke speler en een trotse werkgever met trotse medewerkers.

Samen met de nieuwe uitstraling moet de naam gaan zorgen voor een grotere naamsbekendheid en heldere positionering in de regio. Daarom houdt de organisatie zich nu bezig met aanpassingen op locatieniveau. De vernieuwde website is inmiddels in de lucht. De laatste informatie en de ambitie van de organisatie vind je via www.atalenta.nl