Huldiging laureaten compositiewedstrijd EMJ

NEERPELT – Op 28 januari werden tijdens een plechtige huldiging de laureaten van de EMJ compositiewedstrijd bekendgemaakt. Het EMJ is dit jaar toe aan zijn 72 ste editie. Meer dan 90 koren hebben zich al ingeschreven om van 26 tot 29 april deel te nemen aan dit vermaarde festival.

Sedert 1960 werden er voor de vocale edities plichtwerken ingevoerd voor elke reeks, dus aanvankelijk 6 per festival, later werd de A reeks gesplitst in A1 en A2.
Het verplichte lied dient een tweeledig doel. Enerzijds is het een middel voor de jury om de eigenheid en de kwaliteiten voor elk koor naar waarde te kunnen beoordelen. Anderzijds beoogt het EMJ om tot nieuwe koorcomposities te komen en het werk van Vlaamse componisten tot over onze landsgrenzen uit te dragen. Wegens de ondersteuning van de Vlaamse regering voor de financiering van deze compositieopdrachten werden deze beperkt tot Vlaamse componisten met voldoende ervaring. Al de plichtliederen vanaf 1992 kunnen teruggevonden worden in de twee-jaarlijkse uitgaven van het EMJ. Ondertussen bevat deze bundel plichtwerken reeds 180 koorwerken verdeeld over 52 componisten. Zo geeft het EMJ aan onze Vlaamse componisten de opportuniteit om hun werk op een Europees podium te laten uitvoeren.
 
Om meer componisten kansen te geven heeft het EMJ met de ondersteuning van SABAM gekozen voor een heuse compositiewedstrijd. Voor deze wedstrijd mocht het festival 24 werken ontvangen voor de 7 reeksen. De adviescommissie, bestaande uit Luc Anthonis, Sabine Haenebalcke, Erika Budai, John Damsma, Jan Vuye en Hans van den Brand, heeft zich gebogen over al de ingezonden composities. Elke inzending werd anoniem en op voorhand aan deze commissie bezorgd zodat zij konden evalueren. Het overleg startte met het overlopen van de bevindingen en daaropvolgend werd al dan niet een werk geselecteerd. Opvallend veel jonge componisten werden weerhouden als laureaat.
 
De laureaten van de EMJ compositiewedstijd zijn:
 
Reeks A1: reeks kinderkoren tot 12 jaar
 “Happy” van Louise Smout, op een eigen tekst.
 
Reeks A2: reeks kinderkoren tot 14 jaar
Uit vijf ingezonden composities was de keuze van de jury heel duidelijk voor “The coconut” van Goedele Van kerkhoven, ook op eigen tekst.
 
Reeks B: reeks gelijkstemmige jeugdkoren (maximum leeftijd tot 28 jaar)
De keuze van de jury is gevallen op “Pickled peppers” van Els Mathijs, op een tekst van John Harris.
 
Reeks D: wimpelreeks kinderkoren
Het werk “Amare et sapere vix deo conceditur” van Vigdis Hansa Elst valt binnen deze reeks in de prijzen. De compositie is gezet op een Latijns spreekwoord.
 
Reeks E: wimpelreeks gelijkstemmige jeugdkoren
De keuze viel op “Tonight” van Lara Denies, op een tekst van Sara Teasdale.
 
Reeks F: wimpelreeks voor gemengde jeugdkoren
Het werk “Freie Geister” van Richard R. He, op tekst van Diana Kantner, won in deze reeks. Diana Kantner schreef deze tekst speciaal voor Richard.
 
In de reeks C kon geen plichtwerk weerhouden worden. Na het overleg werd een compositieopdracht gegeven aan Noah Thys. Hij componeerde “Slangen door de Stilte”, op tekst van Paul van Ostaijen.