Bijeenkomst ‘boer en buitenlui’ 

CRANENDONCK – CDA Cranendonck nodigt u uit voor een bijeenkomst voor ‘boer en buitenlui’ en iedereen die in het buitengebied is geïnteresseerd, want wij willen ‘weten wat er speelt’. 

‘Weet wat er speelt’ komt naar het Buitengebied op vrijdag 9 februari 2024, van 15.30 uur tot 19.00 uur (vrijdag voor carnaval… 3 uurkes veuraf). De bijeenkomst gaat door bij Van der Heijden Akkerbouw, Blake Beemd 14 in Soerendonk. Kom even aan! Praat met elkaar en met ons! Eet een hapje mee! 

Thema’s:

  • Water: een uitdaging (vernatting beekdalen, waterwinning, waterberging, Kader Richtlijn Water, droogte en verbod beregening) 
  • Inrichting Buitengebied (stoppersregeling, sanering veehouderijen, waar kunnen we nog wel boeren?)
  • Brede discussie: ruimte voor eenieder om andere zaken aan te kaarten

Verder is er een rondleiding en ruimte voor informele discussie. 

Aanwezig zijn Tanja van de Ven (lid van provinciale staten), Martijn Tholen (lid hoofdbestuur Waterschap), mensen vanuit de gemeente en diverse lokale agrariërs.

Ivm de organisatie, graag aanmelden voor 7 februari a.s. Vol is vol. Aanmelden via: facebook CDA Cranendonck of mail Carina.Gimblett@raad-cranendonck.nl