Lef?

Toppunt van lef: op een ander zijn kop zitten. Foto Annemie van Winkel