Alzheimer Café Weert

WEERT – Op maandag 19 februari is er een nieuwe bijeenkomst in het Alzheimer Café Weert. Er is deze keer speciale aandacht voor dementie op jonge leeftijd. In Nederland hebben ongeveer 15.000 mensen die jonger zijn dan 65 jaar dementie. Dementie op jonge leeftijd begint meestal tussen 40 en 65 jaar. De problemen worden op jonge leeftijd vaak niet herkend. Dat kan leiden tot veel onzekerheid en onbegrip. Gemiddeld duurt het ruim vier jaar voordat de juiste diagnose wordt gesteld.

Wat is dementie op jonge leeftijd precies en wat verandert er dan allemaal? Wat is het verschil met dementie op oudere leeftijd en hoe is het verloop van de ziekte? 

We gaan deze avond met deskundigen in gesprek over erfelijkheid, subtypes en de aanloop richting diagnose. Ook zal er aandacht zijn voor het (blijven) werken met de mentie op jonge leeftijd en de rol van psychosociale ondersteuning. Wat is er eigenlijk voor jonge mensen met dementie in de omgeving?

Naast alle informatie is er uiteraard volop gelegenheid uw eigen vragen te stellen. Vindt u het lastig dit mondeling te doen dan kunt u uw vragen ook op papier zetten. Iedereen is van harte welkom in het Alzheimer Café.  Zowel mensen met dementie en hun partners, mantelzorgers, familieleden, zorgverleners,  als mensen die zich verbonden voelen met het onderwerp, jong en oud.  Vooraf aanmelden is niet nodig.  Het eerste kopje koffie of thee wordt u gratis aangeboden, een eventuele volgende consumptie is voor eigen rekening. Het Alzheimer Café wordt gehouden in het Bibliocenter,  Wilhelminasingel 250, 6001 GV Weert. Inloop vanaf 19.00 uur, het programma duurt van 19.30 tot 21.30 uur.

Vooruitblik op het Alzheimer Café Weert van maandag 18 maart:  De rol van de casemanager en de thuiszorg.  

 Info: karin.van.de.kruijs@dezorggroep.nl of Irene.verheijden@hulpbijdementie.nl