Eerste lustrum expertisecentrum anderstaligen De Opstap 

CRANENDONCK – Dit jaar is het precies vijf jaar geleden dat De Opstap, expertisecentrum anderstaligen, zich vestigde in Brede School De Muzenberg te Maarheeze. Afgelopen donderdag 1 februari vierde het centrum haar eerste lustrum. “We zijn trots op ons mooie onderwijsaanbod en kennisdeling voor nieuwkomers in onze regio.”

De Opstap biedt onderwijs aan nieuwkomers van 4 tot 12 jaar uit de regio (gemeente Cranendonck, Heeze-Leende & Valkenswaard). Hieronder vallen de kinderen die verblijven op azc Budel, maar ook kinderen van kenniswerkers, expats of arbeidsmigranten in onze (Brainport)regio, of kinderen die om andere redenen in Nederland komen wonen. Deze groep internationale kinderen wordt steeds groter. De focus ligt nadrukkelijk op de verwerving van de Nederlandse taal en cultuur. Het doel is dat de kinderen in korte tijd kunnen doorstromen naar het regulier basisonderwijs. De onderwijsplek is dus tijdelijk.

Veiligheid, een zachte landing en de basis van de Nederlandse taal

De Opstap is er voor nieuwkomers in de basisschoolleeftijd die de Nederlandse taal niet spreken en minder dan een jaar in ons land wonen. Ze maken hier een veilige start om daarna door te stromen naar een reguliere basisschool. Sommige kinderen hebben nog nooit een school van binnen gezien, anderen hebben al op verschillende scholen in verschillende landen gezeten. Wat de achtergrond van een kind ook is, iedereen is er welkom. De school kijkt per leerling wat er nodig is om een goede start in het reguliere onderwijs te kunnen maken.

Het doel van de school is vooral om het kind zich veilig te laten voelen en dat het zich kan redden in de (Nederlandse) maatschappij. Directrice Nicole van Eert-Maas: “Na een jaar intensief Nederlands leren bij ons is het belangrijk dat kinderen zich de taal nog meer eigen maken. Dat lukt het beste in een klas met Nederlandse leeftijdsgenootjes die de taal goed spreken. Wij bieden vooral een zachte landing en de basis van de taal. Als die veiligheid en basis er zijn, kunnen ze zich verder onderdompelen in de Nederlandse samenleving.”

De Opstap, onderdeel van Atalenta, de grootste organisatie voor kinderopvang en basisonderwijs in regio De Kempen, startte 5 jaar geleden als azc-school in de Muzenberg in Maarheeze. “Als ‘azc-school’ leerden we vluchtelingen meer over de Nederlandse taal en cultuur”, vertelt Nicole. “Die kennis wilden we breder gaan delen.”

Dit bredere nieuwkomersonderwijs binnen de regio begon als een pilot, maar bleek al snel een succesformule. “We kregen ontzettend veel positieve reacties op de pilot. Nu is er plek voor negentig kinderen”, vertelt Nicole enthousiast verder. “We zijn uit ons jasje gegroeid en inmiddels in de Muzenberg én de Smeltkroes gehuisvest. Iedere groep bestaat uit gemiddeld vijftien leerlingen van dezelfde leeftijd. Daarnaast delen we onze kennis met andere professionals. Ze komen bij ons op bezoek om van ons te leren, we verzorgen presentaties en ondersteunen de reguliere scholen in de regio waar de kinderen naar uitstromen.”

Niet alleen de kinderen leren bij het expertisecentrum over de Nederlandse gewoontes, ook hun ouders. “We ontvangen niet alleen heel veel liefde van leerlingen, maar ook van hun ouders. Dingen die voor ons heel normaal zijn, zijn dat voor deze ouders niet. Een oudergesprek, carnaval of een uitstapje.” We zijn er echt voor kinderen en ouders in een moeilijke periode in hun leven. Dat maakt wat we doen extra waardevol.”