Bijna 2100 reacties op voorgenomen uitbreidingsplannen Defensie

CRANENDONCK – Er zijn in totaal bijna 2100 zienswijzen ingediend op de voorgenomen uitbreidingsplannen van Defensie, zoals die eind vorig jaar voor heel Nederland werden gepresenteerd in het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie (NPRD). Dat meldt het Ministerie van Defensie op haar website. 

De reacties zijn afkomstig van inwoners, (belangen)organisaties en overheden. Zij konden tot 12 februari zienswijzen indienen. Veel zienswijzen komen uit de provincies Noord-Brabant, Limburg en Flevoland. De meeste reacties hebben betrekking op het vliegen met F-35’s en het concentreren van eenheden in het midden van het land. 

In het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie worden ook Budel en Weert genoemd. Defensie kijkt naar de mogelijkheden om de voormalige Nassau-Dietzkazerne in Budel opnieuw in gebruik te nemen. 

Om te oefenen op de Weerterheide heeft de krijgsmacht faciliteiten in de buurt nodig, zoals tankvoorzieningen, een afspuitplaats en voor infrastructuur.

Het is nog onduidelijk hoeveel zienswijzen er betrekking hebben op de voormalige Nassau-Dietzkazerne in Budel. Het aantal reacties per provincie en per activiteit wordt de komende anderhalve week op een rijtje gezet. De beantwoording gebeurt via een zogenoemde Nota van Antwoord. Deze is naar verwachting begin april af. Dan is ook duidelijk of op basis van de reacties de onderzoeken naar de verschillende activiteiten en alternatieven al dan niet zijn bijgesteld. Uiteindelijk beslist het nieuwe kabinet of en waar de krijgsmacht zijn activiteiten kan uitbreiden. Meer info: defensie.nl.