MINI COP in WICO campus Overpelt

PELT – De leerlingen van het 5de jaar A-finaliteit van WICO campus Overpelt hebben zich de afgelopen maand volledig ondergedompeld in de grote uitdagingen waar wij als wereld voor staan. Door de berichtgeving in het jaaroverzicht van 2023 werd het voor de leerlingen duidelijk dat de klimaatopwarming actueler is dan ooit. Ze zijn een onderzoek gestart naar de oorzaken van het probleem. Is de mens echt verantwoordelijk voor dit wereldprobleem? Hoe liggen de verhoudingen tussen de verschillende landen? Wie draagt verantwoordelijkheid voor de uitstoot van broeikasgassen? Dit onderzoek was een goede voorbereiding voor de MINI COP (‘Conference of the parties’) die donderdag 8 februari op WICO campus Overpelt gehouden werd onder leiding van Studio Globo. De leerlingen van deze school vertegenwoordigden één land uit de vijf verschillende allianties bij een COP. Ze stelden hun land voor, verdedigden hun belangen, stelden hun grenzen op vlak van de bijdrage aan het klimaatvraagstuk,.. De verschillende landen gingen met elkaar in debat en moesten zo tot een oplossing komen. Gaandeweg ondervonden ze de complexe factoren die op globaal vlak een rol spelen: de klimaatonrechtvaardigheid, de verantwoordelijkheid van de verschillende landen, de economische belangen van een land,…

Het werd een leerrijke voormiddag als slotevenement van dit project, dat als doel had onze jongeren bewuster te maken van de klimaatproblematiek en hen een dieper inzicht in deze materie bij te brengen.