BoerenNatuur Brabant zoekt melkveehouders voor duurzaamheidsmonitor

REGIO/BRABANT – Voor melkveebedrijven in Brabant is een duurzaamheidsmonitor ontwikkeld om de prestaties op gebied van duurzaamheid, biodiversiteit en klimaat voor de melkveehouders zelf inzichtelijk te maken en om er een beloning aan te koppelen. Het is de Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij (BBM). 

Ruim 450 melkveehouders doen al mee. In de gemeente Cranendonk doen al 3 melkveehouders mee. Er is nu ruimte voor nog eens 200 nieuwe deelnemers in heel Brabant. Heb je belangstelling? Meld je dan voor 1 april aan bij BoerenNatuur Brabant.

BoerenNatuur Brabant helpt en ontzorgt
BoerenNatuur Brabant (kortweg BN Brabant) is een samenwerkingsverband van 3 coöperaties in West-, Midden- en Oost-Brabant. De leden zijn overwegend agrariërs die agrarisch natuur- en waterbeheer op hun bedrijf toepassen tegen een passende vergoeding. BN Brabant voert ook de stimuleringsregeling uit die gekoppeld is aan de BBM. Als melkveehouder word je maximaal ontzorgd en je hebt heel weinig administratieve rompslomp.

Brabantse Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij: een duurzaamheidsmonitor!
De naam doet vermoeden dat het bij de BBM alleen om biodiversiteit gaat maar dat is niet zo. Het is eigenlijk een duurzaamheidsmonitor die werkt met 13 kritische prestatie indicatoren (KPI’s), zoals blijvend grasland, eiwit van eigen land, CO2-emissie, stikstofbodemoverschot en natuur op het bedrijf. UItgaande van zogenaamde doelsturing, waarbij het niet uitmaakt hoe je als melkveehouder  aanpakt,  als je maar bepaalde prestaties haalt. Veel boeren willen hier graag naar toe! 

Stimuleringsbijdrage voor geleverde prestaties!
Deelnemers kunnen in totaal vijf jaar meedoen, de eerste periode is drie jaar en daarna kunnen ze met twee jaar verlengen. Deelnemers ontvangen een jaarlijkse bijdrage die oploopt naarmate de duurzaamheidsscore van het bedrijf hoger is. De jaarlijkse vergoeding is maximaal € 5.000 en die kan iedere deelnemer vijf jaar lang ontvangen. 

Meer informatie en aanmelden
Op de website van BoerenNatuur Brabant kun je je aanmelden en je vindt er meer informatie over de BBM.

Aanmelden op: https://bit.ly/3HT2cVh

Foto M. Leesberg