Alles up-to-date?

Uit onderzoek blijkt dat 50% tot 60% van de testamenten en 30% van de levenstestamenten/notariële volmachten sterk verouderd zijn en niet meer voldoen aan de huidige juridische en fiscale actualiteit.

De notaris zal aangeven en noteren op uw dossier (bij het passeren van uw testament en/of levenstestament) dat u om de 5 jaar opnieuw met de notaris moet bekijken of deze akten nog juist zijn en juridisch voldoen aan nieuwe wetgeving en rechterlijke uitspraken.

U merkt zelf sinds de coronacrisis dat vrijwel alles is gewijzigd, met name de onderlinge verhoudingen tussen de familieleden en ook de standpunten van de rechter met betrekking tot familieverhoudingen.

Met name de laatste tijd zijn op juridisch en fiscaal gebied een aantal zaken gewijzigd:

het legateren van de rechten van gebruik en bewoning van een woning blijk vaak fiscaal technisch onmogelijk te zijn met betrekking tot de uitvoering ervan;

het fiscaal quasi wettelijke verdeling testament wordt sinds juni 2023 door de staatssecretaris niet meer geaccepteerd;

door de waardestijging van de eigen woning in deze regio (waarde van de woningen zijn de afgelopen 13 jaar verdubbeld) valt voor veel langstlevende ouders de erfbelasting inzake overlijden van de eerste ouder met betrekking tot de erfdelen van de kinderen, niet meer te betalen;

het gewijzigd standpunt van de rechters met betrekking tot de legitieme portie van kinderen en kleinkinderen, de kinderen moeten met name bij de aanwezigheid van stiefouders hun legitieme portie veilig kunnen stellen door beslaglegging;

heeft u (met het oog op het bovenstaande) in uw testament ontervingen van kinderen en/of kleinkinderen staan: ga zo snel mogelijk terug naar de notaris en laat u voorlichten (zie op internet WPNR 7-10-2023 mr. Drs. J.H. Lieber “verdient de riante positie van de langstlevende in het erfrecht een heroverweging”);

men is vergeten dat men 40 jaar geleden gehuwd is onder het maken van huwelijkse voorwaarden die niet meer voldoen;

u heeft met uw (klein)kinderen of overige erfgenamen ruzie of geen contact meer of is de toekomstige erfgenaam wilsonbekwaam geworden en verblijft in een zorginstelling; moeten deze mensen nog wat van u erven?;

nog een belangrijk punt wat veel mensen over het hoofd zien: uw echtgeno(o)t(e)/partner wordt wilsonbekwaam (begint te dementeren): hij/zij moet dan denk ik niet meer van u erven; dit geërfde vermogen zal anders binnen de zorg moeten worden opgegeten;

u bent gescheiden van uw echtgeno(o)t(e) en u heeft minderjarige kinderen: wat heeft u daarvoor geregeld? wie zal de voogdij krijgen na uw overlijden? wie zal de centen van uw kinderen beheren na uw overlijden? mag uw ex-echtgeno(o)t(e) via uw kinderen nog iets van u erven?

Allemaal onderwerpen waaraan u wellicht niet meer gedacht heeft.

Lees uw aktes dus nog een keer goed door en neem vooral contact op met uw notaris voor een check.

Notariaat op de Laak
’t Inne 2, 6021 DA Budel
Tel: 0031 495 493232
www.notarisopdelaak.nl