Gaat u als ‘Pelgrims van hoop, biddend voor vrede’ mee naar de Stille Omgang?

Jaarlijks trekken duizenden mensen vanuit heel Nederland naar de hoofdstad, om de Stille Omgang te volgen, ter herinnering aan het Mirakel van 1345. Zo ook vanuit het bisdom van ‘s-Hertogenbosch. Bisschop Gerard de Korte gaat ook dit jaar weer naar de Stille Omgang waar hij zal voorgaan in de Eucharistieviering. Aansluitend zal de bisschop samen met de pelgrims uit het Bossche bisdom de Stille Omgang lopen. Gaat u ook mee? Mgr. De Korte nodigt u hiervoor van harte uit.
Vertrek vanaf ca. 20.00 uur. Exacte tijden krijgt u na aanmelding enkele dagen voor vertrek via de mail.
Opstapplaatsen:
Voor de parkeergarage bij Hotel van der Valk, Aalsterweg 322, 5644 RL Eindhoven
Parochiehuis, Stationsstraat 21, 5664 AP Geldrop
St. Odulphuskerk, Hoofdstraat 33, 5683 AC Best
Busstation aan de Molenweg, 5521 CB Eersel
St. Gertrudiskerk, Kerkstraat 20, 6026 RV Maarheeze (bij voldoende aanmeldingen)
Van Thiel United B.V., Bosscheweg 38-40, 5741 SX Beek en Donk
Lucaskerk, César Francklaan 2, 5216 GH ‘s-Hertogenbosch
21.45 – Aankomst Amsterdam tegenover Centraal Station
22.00 – Pontificale Eucharistieviering in de H. Nicolaasbasiliek
23.15 – Stille Omgang lopen
00.15– Vertrek terug naar het zuiden

De kosten voor deelname aan de Stille Omgang bedragen €25,- per persoon. Aanmelden is mogelijk van 14 februari tot 14 maart 2024 zolang er plaats is. Voor meer informatie of het bestellen van een bus-ticket: stilleomgangeindhoven.nl.

Intentie 2024: “Pelgrims van hoop, biddend voor vrede”
Pelgrims van hoop… Paus Franciscus heeft 2025 opgeroepen als een Heilig Jaar of Jubeljaar met het internationale thema ‘Pelgrims van de hoop.’ Hij heeft alle gelovige gevraagd om voorafgaand aan dit Jubeljaar een jaar van gebed te houden. Wij zullen gehoor geven aan zijn oproep en zullen ons voegen aan deze intentie.
Een Jubeljaar is een traditie in de katholieke kerk die teruggaat tot het jaar 1300 en is gebaseerd op een nog ouder Joods gebruik. Aanvankelijk werd een Jubeljaar eens in de 50 jaar gehouden en tegenwoordig eens in de 25 jaar. Het is een jaar om extra aandacht aan je geloof te besteden, om te pelgrimeren en om een nieuwe start te maken. Een bekende traditie tijdens een Heilig Jaar is het plechtig openen van de zogeheten ‘heilige deuren’, waardoor pelgrims de vier grote basilieken in Rome kunnen betreden.

…biddend voor vrede
Het tweede deel van de gebedsintentie verwijst naar de dagelijkse actualiteit waarin vrede in de wereld niet vanzelfsprekend is. Er woeden verschillende conflicten in de wereld waarin vele onschuldige slachtoffers zijn getroffen, denk aan Oekraïne, Nagorno Karabach, Kosovo, Israël en Palestina.

Wat is de Stille Omgang?
De Stille Omgang is een route die door Amsterdam wordt gelopen om het Mirakel van Amsterdam te herdenken. Dit mirakel vond plaats op 15 maart 1345. Een zieke man kreeg thuis door een priester de H. Communie uitgereikt, de man nuttigde het Lichaam van Christus en moest even later door zijn ziekte braken. Het braaksel, met daarin het Allerheiligste, werd in het haardvuur gegooid. De volgende dag werd duidelijk dat de Hostie niet verteerd was door het lichaam en ook niet verbrand was door het vuur. De priester haalde het Allerheiligste Sacrament op en bracht het naar de Sint-Nicolaaskerk. Door een vondst in 1881 werd de route die de priester destijds heeft afgelegd met het Allerheiligste ontdekt, dit is tevens het jaar dat de traditie van de Stille Omgang is begonnen.

Meer informatie
Kijk voor meer informatie ook op website van de Stille-Omgang.nl.
De organisatie van o.a. het busvervoer is in handen van www.stilleomgangeindhoven.nl.