Geplande windturbines Hamont-Achel 

Engie heeft samen met drie bedrijven besloten om op het industrieterrein van Hamont drie windturbines van 150 meter hoog te bouwen. Op de infoavond die Engie in september organiseerde werd summiere uitleg verschaft, maar vooral werden vragen en bezorgdheden van bewoners ontweken, geminimaliseerd, of als ‘bestaat niet in België’ afgedaan.

De actiegroep die daarop werd opgericht organiseerde een infoavond, waar een 250-tal aanwezigen technische uitleg kregen over de werking van windturbines en over de schadelijke gevolgen op mens, dier en milieu door o.a. slagschaduw, slaande wieken, risico bij ijsvorming, geluidsoverlast,…

Ook werd er geluisterd naar het verhaal van een ‘ervaringsdeskundige’: de man woont kort bij windturbines en vertelde over de hinder van slagschaduw, over het niet kunnen slapen door het constante gezoef van de wieken, met vaak psychische problemen tot gevolg, over de ooit zo gezellige zonnige tuin waar men niet meer rustig kan genieten, en over buren die verhuisden en hun eigendom verkochten tot 30% beneden de marktwaarde van tevoren…. Muisstil was het in de zaal…

De actiegroep is niet tegen groene energie, niet tegen windturbines, maar ze moeten op een locatie komen waar ze minimale hinder veroorzaken. Dus niet zo kort bij woningen (130 meter!!!!) op een veel te klein industrieterrein.

De drie bedrijven hebben er alle lusten van (opstalvergoeding van 32.000,- per jaar gedurende 20 jaar en gunstig tarief voor stroom), Engie strijkt de subsidies op, en omwonenden en werknemers van de bedrijven op het industrieterrein hebben er de lasten van.

Tijdens het openbaar onderzoek dat in december liep heeft de werkgroep meer dan 900 bezwaarschriften kunnen verzamelen. Wetende dat Hamont 9000 inwoners telt wil dit toch zeggen dat er geen draagvlak is voor het plaatsen van deze windturbines.

We waren heel tevreden over het ongunstig advies van het stadsbestuur in dit dossier.

Gezien de tegenstand heeft Engie alvast de vlucht vooruit genomen en een viertal wijzigingen in het dossier aangebracht zodat er een nieuw openbaar onderzoek moet gebeuren. Dit is gestart op 1 maart en loopt tot eind maart. In een gesprek met de projectingenieur van Engie werden de gekende bezorgdheden besproken. Engie zou aan alle bezorgdheden tegemoet kunnen komen: Bij slagschaduw worden de turbines stilgelegd. Bij geluidsoverlast laat men ze stiller draaien. Voor vogels, vleermuizen etc. worden ze weeral stilgelegd. Het industrieterrein in Hamont is een klein lapje grond (ca. 1600×500 m) uitgesneden in natuurgebied (vogelrichtlijngebied) en waardevol agrarisch gebied. Deze windturbines gaan dus in de praktijk zelden mogen draaien en dus ook geen of weinig rendement opleveren temeer ze ook veel te dicht bij elkaar staan (ook dat zou ingecalculeerd zijn).

De CEO’s van de betrokken bedrijven, de CEO van Engie en de projectingenieur wonen ver genoeg van windturbines om er geen hinder van te ondervinden. Ze zullen met alle middelen proberen om deze gedrochten door onze strot te duwen en ons zo charmante stadje Hamont-Achel helemaal naar de verdoemenis te helpen.

Bezwaar indienen:
Dit kan op papier of online op het inzageloket van het omgevingsloket Vlaanderen, waar u ook het dossier kan inkijken onder ‘Bosstraat Hamont’.
Actiegroep windturbines Hamont-Achel.
www.windturbines-hamont.be