Beroep ingediend bij provincie tegen vergunning sporthal De Koekoek

ACHEL – Op 23 januari verleende het college van burgemeester en schepenen een omgevingsvergunning voor de bouw van een nieuwe sporthal De Koekoek en de afbraak van de oude. Tijdens het openbaar onderzoek dat liep tot en met 6 maart werden er drie beroepschriften ingediend. De Deputatie zal zich nu buigen over het dossier. 

Nadat bouwheer Vanhout.pro vorig jaar geen vergunning verwierf, werd het dossier grondig herwerkt en in september opnieuw ingediend. Ondanks de aanpassingen – de sporthal werd 2,5 meter verschoven, er werd meer groen voorzien en minder verharding, er werd een uitgebreidere MER-screening opgesteld en de binnenspeelhoogte werd verlaagd naar de aangepaste norm voor de volleybalcompetitie – werden er opnieuw meerdere bezwaren ingediend. De aangebrachte bezwaren waren echter niet van die aard dat het college van burgemeester en schepenen de vergunning kon weigeren. Tegen deze vergunning werden nu dus drie beroepsschriften ingediend. 

Een uitspraak van de Deputatie wordt verwacht tegen half juli 2024.