Influencer

In nasleep van de vreselijk fatale afloop tijdens de studentendoop van de betreurde Sanda Dia en de controversiële gerechtelijke uitspraken over de ‘Reuzegommers’, moeit zich plots een brutale ‘Influencer’, onder de naam ‘Acid’, pseudoniem voor Nathan Vandergunst. Deze blonde anti-god spuugt diktongig, quasi onverstaanbaar, zijn gal uit over ons rechtssysteem. Erger nog: deze brulboei heeft hordes argeloze volgers…

Even – ook voor mezelf – verklaringen zoeken voor de nieuwe Angelsaksische uitbreiding van onze eigen (?) taalschat. Een youtuber plaatst vaak filmpjes op de videowebsite YouTube als hobby en/of uit geldgewin. Een influencer bespeelt en beïnvloedt meningen en handelingen van zijn volgers online op sociale media. Acid, een razend populaire, rebelse schoolverlater zoekt grenzen op, tart algemeen aanvaardbare attitudes en gebruiken, sloopt heilige en duivelse huisjes. Naast een groot aantal volgers, heeft hij ook een – misschien nog een groter – aantal gekrenkten. Zij lusten zijn hautaine dedain niet. Zij ergeren zich mateloos aan zijn arrogante, zelfvoldane tot waanwijze air. Handig en opportunistisch surft hij op de massale verontwaardiging over de ogenschijnlijk te lichte gerechtelijke straffen voor de betrokken leden van de gecontesteerde studentenclub. Hierin kan ik evenwel Acid volgen; ook ik was onthutst over die milde straffen! Maar dat geeft de vlogger geenszins het recht bepaalde Reuzegommers sociaal uit te sluiten. In deze heksenjacht speelt hijzelf aanklager, rechter en beul! Daarbij blijven de pertinente vragen: “Heeft onze influencer wel voldoende dossierkennis…?” En, zo ja: “Waar haalt hij al die accurate informatie…?” Ondanks dat hij en zijn volgelingen moord en brand schreeuwen over ‘klassenjustitie’ vergeten ze dat de omhoog gevallen ‘golden boy’ zich laat verdedigen door een topadvocaat…

Ondanks of misschien dankzij de hetze en de misschien georkestreerde polarisatie volgde een gerechtelijke veroordeling. Vandergunst werd veroordeeld tot 3 maanden cel met uitstel, een boete van 800 euro en een schadevergoeding van 20.000 euro. Met een werkstraf kon zich het internetfenomeen niet verzoenen. Het arrest stoelde op: belaging, privacy-inbreuken, laster en elektronische overlast. De beklaagde reageerde aangeslagen en wentelde zich in de rol van slachtoffer. Om zijn schadevergoeding te betalen kondigde de discutabele bolleboos sluw tot strategisch opportuun zijn financiële stunt aan: een crowdfunding. Geniaal tot ontstellend!? Zijn discipelen lustten er pap van. De ordinaire digitale bedelarij haalde in een mum van tijd zomaar eventjes zo’n 120.000 euro op. Kassakassa…!   

“Hiebij zakt mich mien boks aaf,” foeterde een buurman, “Dê menneken op dien sokkel en aal zien meiloewpers daansen op het graf van Sanda. ‘t Is godgeklagd…!” 

(Harrie Beks – Hamont, zondag 17.03.2024)