‘Os Thoes is kleinschalig, maar heeft een groot familiegevoel’

De Stichting Woonzorg Cranendonck (SWC), initiatiefnemer van Os Thoes in Budel, heeft een nieuwe voorzitter. Jac de Werdt heeft de voorzittershamer onlangs overgedragen aan zijn opvolger Els van der Heijden. 

Door Roy de Leijer 

Na een lange aanloop opende Os Thoes, een kleinschalige woonvoorziening voor mensen met dementie, zes jaar geleden de deuren. Het complex aan de Graafschap Hornelaan in Budel is gerealiseerd door woningcorporatie woCom, die het gebouw verhuurt aan de stichting SWC. Os Thoes telt acht wooneenheden en een gemeenschappelijke huiskamer, die later is uitgebreid met een rustruimte.

Els van der Heijden is sinds kort de nieuwe voorzitter van SWC. Zij is Jac de Werdt opgevolgd. De Werdt, die ruim zeven jaar de voorzittershamer hanteerde, blijft nog wel als bestuurslid actief bij de stichting.

De kleinschalige woonvoorziening Os Thoes biedt mensen met dementie een thuis aan met 24 uur per dag, zeven dagen in de week zorg en begeleiding. Er is plek voor acht bewoners. De zorg wordt geleverd door een team van Stichting Land van Horne. De medewerkers worden daarbij ondersteund door mantelzorgers en vrijwilligers. “In het kader van de vergrijzing, die enorm in opkomst is, wordt er gezocht naar nieuwe zorgconcepten. Os Thoes is een concept waar wonen en zorg gescheiden zijn, mensen betalen huur en ontvangen de zorg vanuit het Volledig Pakket Thuis (VPT)”, legt Van der Heijden uit.

Os Thoes neemt de 24-uurs zorg thuis uit handen, wel worden daar wat hand- en spandiensten van mantelzorgers voor teruggevraagd. Daarbij gaat het onder meer om het onderhoud van de tuin en allerlei andere praktische zaken. “Het is de bedoeling dat familieleden gemiddeld een dagdeel per week meehelpen”, zegt De Werdt. 

Behalve mantelzorgers en vrijwilligers speelt ook bewonerscommissie een belangrijke rol binnen het geheel. Zij stemmen onderling zaken af en hebben een signalerende rol mochten er zich problemen voordoen.

Meerdere keren per maand worden er activiteiten gehouden voor de bewoners. Van der Heijden: “Zo wordt er in het bijzijn van de bewoners vers gekookt. Alleen al de geur is voor hen heel belangrijk.” 

Van der Heijden vervolgt: “We staan zoveel mogelijk midden in de samenleving.” Bewoners van Os Thoes moeten het gevoel krijgen als een grote familie een huishouden te voeren. “Os Thoes is kleinschalig, maar heeft een groot familiegevoel”, vult bestuurslid Jac Teeuwen aan.

Bewoners die dat nog kunnen, gaan min of meer zelfstandig naar buiten (met een GPS-zender als de familie dat goed vindt). Teeuwen: “Wij hanteren een zogeheten open-deur-beleid. Zo wandelt een aantal bewoners nog regelmatig naar het huis waar ze vroeger hebben gewoond.”

Os Thoes is woonvorm die voor elke beurs te betalen is, stelt Van de Heijden: “We willen graag dat Os Thoes op deze manier ook in de toekomst kan blijven voortbestaan.” “Het liefst zouden we het aantal bewoners verdubbelen door een tweede locatie te openen”, vertelt De Werdt. Die wens is er al een tijdje, maar blijkt moeilijk realiseerbaar, aldus De Werdt. Dit onder meer vanwege de schaalgrootte en de personeelskrapte in de zorg. De Werdt: “Daardoor zijn er te weinig mensen om alles te kunnen bemensen.” Meer info: osthoes.nl.

Het bestuur van Os Thoes, met van links naar rechts: Francien Kuppens, Angele Wijnhoven, Jac de Werdt, Tonny van Tulden, Els van der Heijde