Metalot ontvangt €40.000 subsidie voor project ‘van veehouder naar energieboer’

CRANENDONCK – Namens het stimuleringsfonds van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) overhandigde wethouder Marcel Lemmen maandag 11 maart een cheque van 40.000 euro aan bestuursvoorzitter Philip de Goey en managing director Raoul Voeten van Metalot. Met behulp van dit geld wordt het innovatieve en duurzame project ‘van veehouder naar energieboer’ verder op weg geholpen. 

Dit project onderzoekt of het voor bijvoorbeeld agrariërs interessant is om duurzaam opgewekte energie op te slaan in ijzerpoeder. Dit ijzerpoeder wordt daarna lokaal gebruikt als energiebron voor het verwarmen van gebouwen of voor de industrie. Ook de opwek van elektriciteit behoort tot de mogelijkheden. Zo’n lokale versterking van het energienetwerk biedt veel voordelen: bedrijven zijn zo minder afhankelijk van veranderingen op de energiemarkt. Ook wordt het elektriciteitsnet minder belast. Aan de andere kant biedt dit agrariërs die, om de uitstoot van stikstof te verminderen, moeten of willen stoppen of verkleinen met hun bedrijf, kansen op een duurzame toekomst als energieboer. Na het onderzoek start mogelijk een pilotproject waarin de uitkomsten van het onderzoek worden gebruikt om te zien of dit in de praktijk echt werkt.

Versterking regionale economie
“We zien een innovatief project dat kansrijk is om de regionale economie te versterken”, legt Marcel Lemmen uit. “Dit is een belangrijk onderdeel geweest bij de toekenning van de gelden. Metalot staat voor vernieuwende oplossingen om duurzaam opgewekte energie op te kunnen slaan en transportabel te maken waarbij ook lokale ondernemers een rol spelen. We zijn bijzonder trots dat dit onderzoek in Cranendonck plaatsvindt en volgen de ontwikkelingen.”

Het onderzoek moet agrariërs en bedrijven, die niet zijn gevestigd in de grote Nederlandse industriële gebieden, (zowel in de rol van energie-opwekkers als energiegebruikers) overtuigen dat ijzerpoeder een interessante toevoeging is in de energiemix van de toekomst.  IJzerpoeder verbranden is milieuvriendelijk, zonder CO2-uitstoot en met minder stikstofemissie. De ijzerpoederketen is circulair, het ijzerpoeder eenvoudig te transporteren en veilig op te slaan, waardoor het lokaal zelfvoorzienend kan zijn in warmte en elektriciteit. Dit draagt bij aan een sterker en betrouwbaarder energienetwerk als gevolg van de energietransitie.

De partners Metalot Future Energy Lab, Deloitte, TU/e EIRES, Team SHIFT, Simpl Energy en Rabobank werken samen om technische, economische en maatschappelijke aspecten te verkennen. Het doel is om voorbeelden te laten zien die de innovatiekracht van de regio benadrukken. Metalot Future Energie Lab in Budel is trots op de leidende rol in het onderzoek en benadrukt de waarde van kleine stappen in het proces van technologische ontwikkeling naar marktacceptatie. “Het is spannend om voorop te mogen lopen. De ambitie om een nieuwe (circulaire) energiedrager aan de energiemix van de toekomst toe te voegen is enorm groot. Metalot houdt daarbij de ijzerpoeder routekaart goed in de gaten. Het snelgroeiende netwerk van betrokken bedrijven en instanties maakt ijzerpoeder onmisbaar, en de regio biedt alle mogelijkheden om bij te dragen aan de uitdagingen van de energietransitie.” 

Duurzame energie door ijzerpoeder
De manier waarop duurzame energie in het project wordt opgewekt, is gebaseerd op de verbranding van ijzerpoeder. Waterstof helpt na de verbranding het ijzerpoeder weer terug te brengen naar brandbaar ijzerpoeder. Energie kan zo steeds opnieuw worden opgewerkt en is op deze manier ook vrij van CO2. Dit maakt het duurzaam.

Over Metalot
Metalot versnelt duurzame, circulaire ontwikkelingen door kennis en ervaring van wetenschappers, overheid, studenten en ondernemers te combineren. Metalot streeft hierbij naar volledig hergebruik van grondstoffen én CO2-neutrale toepassing van metalen en energie. In het Metalot Future Energy Lab wordt de energietransitie versneld door veelbelovende systemen en technologieën klaar te stomen voor de markt.

Van links naar rechts op de foto: Raoul Voeten en Philip de Goey van Metalot nemen de subsidiecheck in ontvangst van Wethouder Marcel Lemmen van de gemeente Cranendonck. (Foto: Jos Meusen)