Valkenswaard doet voorstel om A2-samenwerking met Heeze-Leende en Cranendonck te verbeteren

REGIO – Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking A2 (GRSA2) heeft de afgelopen weken informeel met elkaar van gedachten gewisseld over de samenwerking. B&W van Valkenswaard heeft aangegeven verbeteringen voor te staan, met behoud van het goede. Het college heeft inmiddels formeel een voorstel gedaan aan de collega-gemeenten Cranendonck en Heeze-Leende om de adviseurs beleid en advies weer terug in dienst te nemen bij de drie gemeenten Cranendonck, Heeze-Leende en Valkenswaard. Het gaat dus om een beperkte ontvlechting op de gemeente-eigen velden van beleid en advies. B&W van Valkenswaard benadrukt zeer tevreden te zijn over de samenwerking op de bedrijfsvoeringen en trots te zijn op de A2-medewerkers. Daarnaast vindt het college dat in de huidige opzet van de samenwerking de werkwijzen en taken onvoldoende aansluiten op de bestuurlijke en maatschappelijke opgaven van de afzonderlijke drie gemeenten. De gemeentelijke beleidsvraagstukken verschillen nu eenmaal. Door de beleids- en adviesmedewerkers van HR, Financiën, Juridische Zaken, Communicatie en Werk & Inkomen terug te halen naar de drie gemeenten kunnen zij zich beter identificeren met de gemeente voor wie ze werken en de vraagstukken die daar specifiek spelen. Het college gaat graag open het gesprek aan met de collega-gemeenten over het voorstel, om zo echt te komen tot verdere verbetering voor de gemeenten in relatie tot de verschillende gemeentelijke beleidsvraagstukken.

Grootste deel huidige vorm blijft bestaan
In het voorstel is tevens benoemd dat de wettelijke taken en plichten, en ondersteunende activiteiten in de huidige vorm blijven bestaan. Dit betreft het overgrote deel van de medewerkers en de samenwerking in de uitvoerende bedrijfsvoering: informatieveiligheid, deel ICT-beleid, ICT-ondersteuning, financiële controle, financiële administratie, belastingen, fiscaliteit en treasury, personeelsadministratie, post en documentatie en informatievoorziening en de uitvoering van Werk & Inkomen.

Eigen koers en beleid gemeenten
De gemeenteraden van Heeze-Leende, Cranendonck en Valkenswaard hebben het afgelopen jaar besloten om de eerder ingeslagen koers over het traject ‘stip op de horizon’ te beëindigen en af te breken. Dat betekent dat een bestuurlijke fusie voor onbepaalde tijd is uitgesloten. De politiek-bestuurlijke ambities, toekomstvisies en sturingsfilosofieën van de drie gemeenten worden niet verder met elkaar verweven. Elke gemeente blijft afzonderlijk haar koers en beleid bepalen. Vandaar dat Valkenswaard voorstelt de goede samenwerking vooral te behouden maar wel beperkt te ontvlechten op juist die gemeente-eigen velden van beleid en advies.

Vervolg
Formeel zal het bestuur van de GRSA2 zich nu over het wijzigingsvoorstel moeten buigen en besluiten. Een voorstel tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling behoeft unanimiteit van het bestuur, en daartoe strekkende eensluidende besluiten van de colleges, met inachtneming van artikel 1 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen (oa zienswijzen en toestemming gemeenteraden).