Bezorgde inwoners Cranendonck in gesprek met Cranendonck over AZC Budel

CRANENDONCK – Regelmatig verschijnen er berichten in de media rondom het Asielzoekerscentrum op de Nassau Dietzkazerne in Budel. Vaak zijn het incidenten die hebben plaatsgevonden op het terrein of in de winkelcentra van Maarheeze en Budel zoals winkeldiefstallen en steekpartijen. Maar ook omtrent de toekomst van het AZC is er veel reuring, de verantwoordelijk wethouder voert onderhandelingen met het COA en het ministerie, staatssecretaris Van Der Burg laat regelmatig van zich horen dat hij het AZC in Budel liefst voor langdurige tijd wil laten bestaan, defensie wil graag uitbreiden en kan de voormalige kazerne daarbij heel goed gebruiken als trainingslocatie en wil deze op termijn graag weer in gebruik gaan nemen. Maar nooit is echt duidelijk geworden hoe de vlag er nu werkelijk voor staat, er is enkel in een besloten raadsbijeenkomst een update gegeven over de onderhandelingen met het COA. Tot nu, want de gesloten deuren lijken zich langzamerhand te gaan openen. Recentelijk is een groep Bezorgde Inwoners uit de gemeente Cranendonck in gesprek gegaan met onder andere burgemeester Roland van Kessel en Wethouder Hennie Driessen. Daar is wat meer informatie gegeven over de strategie die het college van Burgemeester en Wethouders heeft ingezet en ook is er meer bekend geworden hoe de gemeente Cranendonck de onderhandelingen is ingegaan. Er wordt ingezet op een langdurige samenwerking met het COA, het asielzoekerscentrum in Budel zou dan, weliswaar in een andere vorm met een vernieuwde bestuursovereenkomst, voor zeer lange tijd kunnen blijven bestaan. Daarmee lijkt de gemeente de uitslag van het vorig jaar gehouden inwonersonderzoek compleet naast zich neer te leggen, en dat zorgt voor ophef onder de inwoners. Van de gesprekken hebben de bezorgde inwoners een uitgebreid verslag gemaakt en dat is gedeeld via onder meer een grote whatsappgroep en op social media waaronder Facebook. Geïnteresseerden kunnen het verslag lezen via deze pagina: 

https://acrobat.adobe.com/id/urn:aaid:sc:EU:e88344c4-6353-4e5d-8103-cf3a74481701

Mocht u dus willen weten hoe de zaken er werkelijk voor staan, en wat de plannen zijn met het Asielzoekerscentrum in de toekomst, lees dan zeker even het verslag. De bezorgde inwoners geven aan af te wachten hoe er op hun verslag wordt gereageerd, waarna ze gaan bekijken of er meer acties nodig zijn in de toekomst. 

Bezorgde Inwoners Cranendonck