Extra onderwijsruimte op achterterrein BRAVO! College

CRANENDONCK – Het BRAVO! College wordt uitgebreid met 4 lokalen op het achterterrein. Dit geeft mogelijkheid voor het BRAVO! College om de ingeslagen weg verder voort te zetten. De lokalen voldoen aan de norm “frisse scholen”. Het streven is deze lokalen te plaatsen tijdens de vakantieperiode, zodat weinig tot geen hinder wordt ondervonden tijdens lesperiodes. Bij de start van het nieuwe schooljaar 2024-2025 worden de lokalen in gebruik genomen. Een mooi vooruitzicht dat we graag met u delen! 

Beeldvang