Oorlog, biostoom en spaghetti polpette

CRANENDONCK – ‘Het cultuurlandschap en zijn geschiedenis’ is de titel van de lezing door Jan Timmers op dinsdag 26 maart om 20.00 uur in zaal ‘De Smeltkroes’, Kijkakkers 1 te Maarheeze. De avond is een organisatie van Heemkundekring ‘De Baronie van Cranendonck’.

Vanaf het moment dat er mensen verschenen, hebben zij ingegrepen in het landschap en het steeds meer naar hun hand gezet. Er kwamen wegen en paden, er verschenen nederzettingen, er werden sloten gegraven, land werd ontgonnen en ingedeeld in percelen. De woeste gronden werden omgevormd tot heidegebied en in de beekdalen werden hooilanden in gebruik genomen. Allerlei ‘kunstwerken’ verschenen zoals voorden en bruggen, omheiningen, slagbomen en houtwallen. 

Door het ingrijpen van de mens ontstond in de loop der eeuwen ons cultuurlandschap. Vooral de agrarische bedrijfsvoering bepaalde de inrichting van het cultuurlandschap en dat geld tot op de dag van vandaag. Oude landschapselementen zijn in de loop van de tijd aangepast aan nieuwere wensen en inzichten, maar deels bestaan ze nog of hebben ze hun sporen achtergelaten. 

Tijdens de lezing zal Jan Timmers ingaan op allerlei elementen van het cultuurlandschap en het ontstaan ervan. Onder meer oude akkers, bewoningspatronen, wegen en paden, grenzen in het landschap en de inrichting van beekdalen zullen de revue passeren.

Jan Timmers is al veel jaren actief op het gebied van lokale geschiedenis, archeologie en historische geografie, waarover hij regelmatig publiceert. De ontwikkeling van het cultuurlandschap is één van zijn favoriete onderwerpen. Hij was één van de redacteuren en auteurs van de landschapsbiografie van het stroomgebied van de Dommel in 2023. Op zijn website is over het Brabantse cultuurlandschap de nodige informatie beschikbaar: www.jantimmerscultuurhistorie.nl 

Zaal ‘De Smeltkroes’ ligt aan de Kijkakkers 1 te Maarheeze. De entree is gratis voor leden.  Niet-leden betalen € 2,50. 

SONY DSC