Broekbos

“Broekbos, Soerendonk”. Een nat gebied waar eiken, wilgen en berken in de drassige grond groeien. Foto Michel Nanninck.