Holwortel

De holwortel een oude ‘stinzen’ plant, een bodembedekker. Foto Franca Wolter.