Nieuw bestuur Gilde St. Joris-St. Barbara

MAARHEEZE – Tijdens de algemene ledenvergadering op 19 maart stond Hoofdman Jac Beerten eerst even stil bij het recentelijk overlijden van de leden André Willekes en Henk v. d. Putten. Het Gilde is André Willekes en Henk v.d. Putten dankbaar voor hun lidmaatschap en al het werk dat ze hebben verricht. Nadat agendapunten zoals het algemeen en het financieel jaarverslag besproken waren, was het tijd om de nieuwe bestuursleden te kiezen. 

Vanwege het aflopen van de 3 jaarstermijn zijn Toon Liplijn (Deken) en Gery Sweegers (Deken-schatbewaarder) afgetreden. Toon Liplijn is niet meer herkiesbaar. Het bestuur bestaat nu uit Jac Beerten (Hoofdman), Mien Meulendijk (Deken-Schatbewaarder), William van Zon (Deken-Schrijver), Gery Sweegers (Deken), Frank de Regter (Deken) en J Scheepers (Koning). De meerderheid van de vergadering ging akkoord met benoeming van bovenstaande leden en het Gilde heeft nu weer een goede bezetting op alle posities, met voor het eerst een vrouw in het bestuur. De aftredende leden van het bestuur werden door de Hoofdman bedankt met een bloemetje.

Ook het aspirant lid Niels te Boekhorst moest ingestemd worden als volwaardig lid. De ledenvergadering heeft unaniem ingestemd. Het totaal van de gildeleden komt hiermee op 75 leden. Als laatste punt gaf de hoofdman een toelichting over het komende middeleeuwse feestweekend, op 17 en 18 augustus 2024. Het wordt weer een geweldig en prachtig middeleeuws feestweekend. Op zaterdag ligt het accent op vermaak van de volwassenen en zondag is het voor de jeugd om zich uit te leven met prachtige unieke middeleeuwse spelen en attracties, hier komen we later nog uitgebreid op terug.

Foto v.l.n.r. Mien Meulendijk, William van Zon, Gery Sweegers, Jac Beerten, Frank de Regter en J Scheepers