Provinciale subsidie voor restauratie voormalig protestants kerkje

BUDEL – De provincie Noord-Brabant stelt een bedrag van 266.730 euro beschikbaar voor de restauratie van het protestants kerkje in Budel, tegenwoordig beter bekend als ‘Het Kerkje’.

Door Roy de Leijer

De Stichting Behoud en Beheer Hervormde Kerk is vanzelfsprekend blij met de provinciale bijdrage aan het restauratieproject. De stichting zet zich al ruim twintig jaar in voor het behoud van het Budelse rijksmonument aan de Dr. Ant. Mathijsenstraat. Ze heeft de afgelopen jaren de nodige inspanningen gedaan om de restauratie van het uit 1812 daterende kerkje financieel rond te krijgen. Voorzitter Hendrik van den Boogaard spreekt dan ook van een ‘heugelijk resultaat’: “Dit helpt om de toekomst van het gebouw te borgen.”

De provincie stelt een bedrag van 266.730 euro beschikbaar. Dit is een belangrijke financiële pijler onder het renovatieproject. “Maar voor de noodzakelijke restauratie moet hier nog een bedrag van 150.000 tot 180.000 euro bij”, legt penningmeester Johan Vos uit.

Bij de restauratie wordt de buitenkant van het gebouw onder handen genomen. “Het gaat om een casco-restauratie, de binnenkant valt daar niet onder”, vertelt Van den Boogaard. Om het complete gebouw toekomstbestendig te maken en tegemoet te komen aan de wensen van toekomstige gebruikers zijn er meer financiële middelen nodig. 

De laatste grote opknapbeurt van het voormalige protestante kerkje dateert uit de jaren zestig. Toen was het Napoleonskerkje nog in eigendom van de Duitse legerplaats in Budel. De laatste jaren worden geen erediensten meer uitgevoerd in het kerkje. Het gebouw wordt onder meer gebruikt voor exposities, concerten en lezingen. Na de nieuwe opknapbeurt is Heemkundekring De Baronie van Cranendonck in beeld als gebruiker van het gebouw.

Over het verdere verloop van het restauratieproject worden er momenteel gesprekken gevoerd met de gemeente Cranendonck. “We willen zo spoedig mogelijk een gedegen plan en begroting hebben waaraan de deelnemende partijen zich committeren”, laat burgemeester Van Kessel in een reactie weten.

Het is de bedoeling dat de pinakel tijdens de restauratie wordt teruggeplaatst. In 2020 moest het torentje worden verwijderd, omdat het risico anders te groot werd dat ze tijdens een flink storm van het kerkje zou waaien. “Het pinakeltje staat klaar om gerestaureerd te worden. Ze hoort bij het gebouw”, zegt Vos.