“Wij willen dat het voortbestaan van een Tennisclub in Achel wordt gegarandeerd” 

ACHEL – Een nieuwe sporthal die ondertussen al 15 jaar op de planning staat, een tennisclub die noodgedwongen een ander onderkomen moet vinden en twee verschillende besturen die er hun licht over hebben geworpen en die tot op heden noch tot een vergunning, noch tot een oplossing voor de tennisclub zijn gekomen: het dossier omtrent Sporthal De Koekoek in Achel beroert de gemoederen. Wat is er precies aan de hand en welke oplossingen zijn er mogelijk? 

Site De Koekoek in Achel is, behalve de locatie van sporthal De Koekoek, ook al jarenlang de thuishonk van de Achelse Tennisclub (ATC). Toen het dossier omtrent een gloednieuwe sporthal te Achel ter sprake kwam, toen nog onder het bewind van cd&v en toenmalig burgemeester Theo Schuurmans, werd er een eerste contact gelegd met ATC. Er werd gesproken over het behoud van de club op dezelfde locatie, mits de verschuiving van twee van de tennispleinen op het terrein. Vooralsnog was iedereen mee in het verhaal. Totdat de gemeenteraadsverkiezingen ervoor zorgden dat er een nieuw bewind kwam in Hamont-Achel, onder Pro/N-VA. Het dossier van de Koekoek kwam geruime tijd op een laag pitje te staan maar toen dit wel weer aan de oppervlakte kwam, nam schepen van Sport Joren Mertens (toen nog N-VA) wederom contact op met het bestuur van ATC. 

Daar kwam het voorstel om ATC te verhuizen naar een gloednieuwe locatie op Klein-Eind, waar de stad nog gronden in eigendom heeft tegenover de schutterij. Sterker nog, de activiteiten van ATC zouden zelfs uitgebreid worden met padelpleinen. Alle betrokken partijen waren enthousiast en gingen met volle moed mee in dit plan. Bestuur ATC: “De club heeft haar naam aangepast en voor de bouw van het clubhuis is een architect aangesteld. De Stad (het college) heeft de bouw van de terreinen voor haar rekening genomen en heeft hiervoor een subsidie voor gekregen. Maar toen kwam de onverwachte beleidswissel…

Het bestuur doelt op het opstappen van schepen Joren Mertens uit de coalitie Pro/N-VA, waardoor deze zijn meerderheid verloor en het bestuur moest overdragen aan cd&v/Balans aangezien Joren Mertens als onafhankelijk bestuurslid zou verdergaan en zich bij cd&v/Balans voegde. Het nieuwe gemeentebestuur oordeelde dat de gronden aan Klein Eind, die officieel ingedeeld zijn als woongronden, niet opgeofferd konden worden voor de komst van de tennisclub. Het plan werd afgevoerd door het stadsbestuur. De door Vlaanderen toegekende subsidie van €275.000 werd zo ook teniet gedaan. Outdoor padelterreinen bleken ondertussen veel moeilijker om vergund te krijgen dan enkele jaren daarvoor toen deze sport in opmars was, dus ook die werden uit de plannen geschrapt. Mertens: “De verhuis van de club naar Klein Eind was in principe een goed idee, maar later bleek dat de  bouwgronden aldaar niet zomaar opgeofferd konden worden om ook onze jonge inwoners te blijven voorzien van woon-mogelijkheden.” 

Maar wat dan nu met ATC? 

Het stadsbestuur ging terug in gesprek met het bestuur van ATC. Er werden verschillende mogelijkheden aangeboden maar die waren praktisch voor het voortbestaan van de club niet haalbaar volgens ATC. Zo zouden er o.a. slechts 2 pleinen voorzien kunnen worden waardoor er geen competitie meer mag worden gespeeld. Bestuur ATC: “Een aantal voorstellen over het behoud van 4 tennispleinen op de Koekoek zonder padel en zonder eigen clubhuis wat qua afmetingen volgens ons al helemaal niet paste op de site is uiteindelijk het minst slechte waar men mee is afgekomen.” De tennisclub is duidelijk: “Wij zijn op geen enkele wijze vragende partij, we zitten prima waar we nu zitten en we worden al jarenlang van het kastje naar de muur gestuurd. We vinden het niet gegrond dat de Achelse Tennisclub nu moet wijken voor de komst van de sporthal.” 

Ondertussen heeft Theo Schuurmans zijn burgemeestersjerp doorgegeven aan Tom Cox. Ook hij is al in gesprek gegaan met ATC. “Bij aanvang van mijn ambt zat dit dossier al heel diep. Er is veel begrip voor het standpunt van ATC, maar de nieuwe sporthal is noodzakelijk voor onze gemeenschap. Niet enkel voor volleybalclub Tectum zoals velen misschien denken, maar voor alle andere lokale sportverenigingen en de activiteiten van de nabijgelegen school.” Het bestuur van de tennis geeft hierop aan dat ook zij zich bewust zijn van de noodzaak en het belang voor een nieuwe sporthal in Achel en hier in de basis ook zeker niet op tegen zijn. Het is echter de wijze waarop men nu na 15 jaar politiek getouwtrek ten koste van de tennisclub en de directe omwonenden een matig, risicovol en incompleet bouwdossier probeert door te drukken wat voor de nodige weerstand zorgt. Het ontbreken van voldoende parkeerplaatsen is hier slechts een van de vele voorbeelden van. 

“Tijdens ons laatste overleg was Cox ook aanwezig,” vertelt het bestuur van ATC. “Hij is de eerste die zich ‘eerlijk’ heeft uitgesproken over deze zaak en heeft gezegd dat wanneer de nieuwe sporthal gebouwd gaat worden, er op dit moment geen garantie is om de tennisclub zoals hij nu bestaat te behouden.” Ook al was dit voor ATC geen goed nieuws, het eindelijk duidelijk en eerlijk antwoord werd door ATC wel geapprecieerd. De tennisclub hekelt wel het feit dat ze, na jarenlang overleg, het slachtoffer lijkt te worden van politieke onenigheid in de gemeente. 

Cox: “Ik heb veel respect voor de club en de vrijwilligers die zich inzetten voor de werking ervan. Maar ik hoop dat ze beseffen hoe belangrijk de komst van een nieuwe sporthal is voor onze volledige gemeenschap. Natuurlijk heeft ATC, net als alle andere verenigingen binnen Hamont-Achel het recht om te bestaan, maar wat zij wensen, kunnen we jammer genoeg niet bieden.” 

Maar de vergunning voor de bouw van de nieuwe sporthal is nog niet toegekend. Er werd een nieuwe aanvraag ingediend in september 2023, hier zijn 3 bezwaarschriften op ingediend. Een daarvan is ingediend door de tennisclub, maar namens een dertigtal direct betrokkenen. Nu is het aan de deputatie om zich over dit dossier te buigen. Een uitspraak wordt verwacht half juli. Ondertussen is ook de gouverneur van Limburg door ATC bij de zaak betrokken. Hij zal een bemiddelende rol spelen binnen dit dossier en het handelen van het college van Hamont-Achel hierin. 

“Tot die tijd kunnen de werkzaamheden op het terrein dus zeker niet van start gaan,” aldus ATC. “Maar waarom werd de gebruiksovereenkomst van ons clubhuis nu al beëindigd door de gemeente? Terwijl wij dus eigenlijk nog, totdat de werkzaamheden starten, er gebruik van kunnen maken? En ook nu bij de start van het seizoen, kunnen we niet meer rekenen op de medewerking van de gemeente voor het in orde maken van onze pleinen. Daarbij komt nog het verlies van leden van een kleine 200 tot onder de 100 wat we door de onzekere situatie de afgelopen 2 jaar al hebben moeten slikken.”

“Juridisch zijn we hier niet meer toe bevoegd,” reageert Tom Cox. “De overeenkomst is beëindigd waardoor ATC dus geen gebruik meer kan maken van de accommodatie. De aannemer die aangesteld is voor dit project, Vanhout.pro, is nu verantwoordelijk voor de site. We blijven uiteraard graag in open dialoog met ATC zodat we samen alsnog tot een oplossing komen.” 

Wat die oplossing is, is nog onduidelijk. Wel zeker is dat de bouw van de sporthal in ieder geval dit voorjaar nog niet van start kan gaan en dat het bestuur van ATC zich ook nog niet gewonnen geeft. “We blijven alles op de voet volgen, want niet enkel voor onze club heeft deze sporthal gevolgen, ook voor de inwoners van Achel zal de impact van zo’n groot gebouw niet te onderschatten zijn.” 

Uitspraak van de Deputatie over het verlenen van een vergunning voor de bouw van de nieuwe sporthal wordt half juli verwacht.