Pelt start project om samen met bewoners Boseind aangenamer te maken

PELT – In Boseind start het project ‘Boseind: natuurlijk!’. Daarmee wil de gemeente het grootste gehucht van Pelt klaarmaken voor de toekomst in een veranderend klimaat. Want er valt evenveel water als vroeger, maar de winters worden natter en de zomers tegelijk droger en heter. Hevige onweersbuien zorgen voor extra overlast. Er is dus zowel wateroverlast – afgelopen winter nog – als watertekort. Pelt wil daar op een slimme manier iets aan doen, samen met de inwoners.

Eerst in Boseind dus, want Boseind is typerend voor de problematiek: er is veel verharding, er is heel weinig gescheiden riolering en die riolering is bovendien te klein om bij veel regen het gemengde vuil- en regenwater te verwerken. Dat heeft een aantal gevolgen. Het water kan door de verharding niet in de grond en loopt weg via de riolering, waardoor teveel vuil rioleringswater in de Dommel en de Prinsenloop terechtkomt. Bij zeer intense buien liep in het verleden het water al uit de riolering over de straat. En in de zomerse hitte droogt de grond te fel uit omdat al het water weg is.   

Daarom wil de gemeente Boseind op een duurzame manier klaarmaken voor de toekomst, in de winter én in de zomer. Dit kan door bermen te verzachten en groen te maken. Dat is een verstandige en betaalbare manier om minder water naar de riolering te laten stromen en het ter plekke in de bodem te laten insijpelen.

We beginnen daar niet zomaar aan. Eerst willen we goed nadenken over hoe de straten van Boseind in de toekomst gebruikt zullen worden. Kan het doorgaand verkeer worden geweerd in sommige straten? Kan er meer ruimte aan fietsers en voetgangers gegeven worden. Kunnen we door te verzachten meer ruimte maken voor speelstraten, buurtpleintjes en straatgroen? Allemaal elementen die onderzocht worden met als doel om van Boseind een aangenamere wijk te maken.

Hoe dat zal worden aangepakt, kunnen de buurtbewoners mee bepalen. De gemeente organiseert daarom op 18 april aanstaande een workshop in zaal De Kentings. Daar krijgen de bewoners en de bezoekers van Boseind de kans om mee na te denken over de toekomst van Boseind. De workshop wordt op die avond twee keer gegeven en bewoners en regelmatige bezoekers kunnen hiervoor inschrijven via https://participelt.be/BoseindNatuurlijk . De bewoners kregen afgelopen dagen samen met het gemeentelijke PLT magazine een uitnodiging in de brievenbus. Wie niet kan komen, kan daar ook online meedenken. De gemeente hoopt alvast op een grote medewerking vanuit de bewoners van Boseind.

Illustratie: wateroverlast in Boseind.