€1.200 voor KIKA

HAMONT – Vorig jaar in april overleed Hamontenaar Jef Lipkens. Jef was al vele jaren lid van ruilclub De Grensvrienden Hamont. Deze rasechte Hamontenaar met het hart op de juiste plaats, heeft veel betekend voor de kinderen en lokale scholen van Hamont. Eén van zijn laatste wensen was om een gift te doen aan het Kinderkankerfonds. Op vraag van zijn broer Jan heeft de ruilclub hier aan  meegewerkt door onder andere de verzameling van Jef te verkopen. De club heeft tevens een extra bijdrage geleverd, waardoor er nu een bedrag van €1.200 geschonken kon worden aan het.