Rechtzetting ‘Kan Tennisclub Achel voortbestaan?’

ACHEL – Vorige week bracht HAC Weekblad een artikel over het onzekere voortbestaan van de Tennisclub Achel. In het artikel werd aangehaald dat de verhuis van ATC naar gronden op Klein Eind niet door konden gaan omwille van het opofferen van bouwgronden aldaar. Dit klopt, maar de situatie ligt toch genuanceerder. Schepen Joren Mertens: “De essentie hierin is dat een ‘planologische ruil’ werd voorgesteld, maar die niet mogelijk bleef. Technisch is het mogelijk om de gronden ‘op te offeren’ voor tennisterreinen. Alleen was de premisse onder het PRO/N-VA-beleid hiervoor dat er een ‘planologische ruil’ mogelijk was, waarbij Klein Eind (met tennisterreinen) omgevormd zou worden naar woonuitbreidingszone, en dat op ‘t Lo gronden omgevormd zouden worden tot woonzone waardoor hier woningen op gezet zouden kunnen worden. Het diensthoofd omgeving had in een nota duidelijk gemaakt dat dit niet kon, maar die nota kwam pas boven na de beleidswissel.” Daarnaast laat schepen Mertens weten dat de beslissing om ATC naar Klein Eind te verhuizen werd genomen op 30 juni 2020 genomen, nog voordat hij schepen van sport werd. “Het voorstel werd dus niet door mij geïnitieerd. En het feit dat er meer dan een half jaar niets gebeurd is met het dossier, was nog voor mijn tijd als schepen van sport.”